Thông báo
Chủ Nhật, 18 Tháng 8 Năm 2019
  • ĐẦU TƯ

Triển khai dự án Xử lý tình trạng sạt lở đường ĐT.716, đoạn qua khu vực Hòn Rơm, thành phố Phan Thiết

 


Hiện nay, tại vị trí tuyến đường ĐT.716 đoạn qua khu vực Hòn Rơm, thành phố Phan Thiết đang xảy ra hiện tượng sạt lở ảnh hưởng đến khả năng khai thác của tuyến ĐT.716. Nhằm đảm bảo khả năng khai thác của tuyến đường, vừa qua Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xử lý tình trạng sạt lở đường ĐT.716, đoạn qua khu vực Hòn Rơm, thành phố Phan Thiết do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư. Dự án được đầu tư từ nguồn vốn dự phòng năm 2018 của ngân sách tỉnh với tổng mức đầu tư dự án khoảng 2.318 triệu đồng.
Quy mô đầu tư của dự án gồm: Xử lý đoạn sạt lở khoảng 80 m với giải pháp thiết kế gia cố chân mái taluy bằng 2 hàng ống buy lục giác độn đá, ốp mái taluy bằng các cấu kiện BTXM. Giá trị gói thầu xây lắp khoảng 2.034,93 triệu đồng theo hình thức đấu thầu rộng rãi, thời gian thi công 90 ngày. Gói thầu dự kiến triển khai trong quý IV/2018.

 

Các tin tiếp
Công tác quản lý nhà nước về đấu thầu tháng năm   (11/6/2019)
Công tác quản lý nhà nước về đấu thầu tháng 4   (11/6/2019)
Công tác thẩm định dự án tháng 4   (11/6/2019)
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khối 09 phòng học Trường THPT Hàm Thuận Bắc   (6/11/2018)
ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH NÂNG CẤP, MỞ RỘNG HỆ THỐNG NƯỚC   (6/11/2018)
Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán hạng mục đường giao thông đoạn từ QL28 đến QL28B thuộc dự án Đường liên huyện dọc kênh chính qua huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong   (6/11/2018)
Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán gói thầu số 3 thuộc công trình Đường giao thông đến trung tâm xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh   (6/11/2018)
Đầu tư xây dựng công trình Kè tạm bảo vệ khu dân cư khu phố B, phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết.   (6/11/2018)
Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán gói thầu số 3 thuộc công trình Đường giao thông đến trung tâm xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh   (16/10/2018)