Thông báo
Thứ Sáu, 16 Tháng 11 Năm 2018
  • ĐẦU TƯ

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình đường liên huyện dọc kênh chính qua huyện huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong

 


Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 9, 10, 11, 12, 13, 14 và 15 công trình Đường liên huyện dọc kênh chính đi qua huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong do Chi cục Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Việc đầu tư dự án trên là rất cần thiết góp phần cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, huyện Bắc Bình, huyện Tuy Phong.
Gói thầu số 9 - Xây lắp và thiết bị tuyến kênh, đoạn Km 3+328 ÷ Km 23+343,89, đoạn Km 39+827,07 ÷ Kc và đường giao thông đoạn 4 Km 86+592,85 ÷ Kc có giá trị 245.084,76 triệu đồng, đấu thầu rộng rãi một giai đoạn hai túi hồ sơ, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh với thời gian thi công khoảng 800 ngày kể cả ngày nghỉ và ngày lễ, thời gian lựa chọn nhà thầu trong quý II/2018.
Gói thầu số 10 - Xây lắp và thiết bị tuyến kênh, đoạn Km 23+343,89 ÷ Km 39+827,07 và đường giao thông đoạn 2, Km 39+488,57 ÷ Km 50+192,52, đoạn 3 từ Km 78+890,22 ÷ Km 84+905,85 có giá trị 247.903,29 triệu đồng, đấu thầu rộng rãi một giai đoạn hai túi hồ sơ, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh với thời gian thi công khoảng 800 ngày kể cả ngày nghỉ và ngày lễ, thời gian lựa chọn nhà thầu trong quý II/2018.
Các gói thầu còn lại là gói thầu tư vấn của gói thầu số 9 và gói thầu số 10. Dự kiến công trình sẽ được thi công hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng năm 2021.

 

Các tin tiếp
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khối 09 phòng học Trường THPT Hàm Thuận Bắc   (6/11/2018)
ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH NÂNG CẤP, MỞ RỘNG HỆ THỐNG NƯỚC   (6/11/2018)
Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán hạng mục đường giao thông đoạn từ QL28 đến QL28B thuộc dự án Đường liên huyện dọc kênh chính qua huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong   (6/11/2018)
Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán gói thầu số 3 thuộc công trình Đường giao thông đến trung tâm xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh   (6/11/2018)
Đầu tư xây dựng công trình Kè tạm bảo vệ khu dân cư khu phố B, phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết.   (6/11/2018)
Triển khai dự án Xử lý tình trạng sạt lở đường ĐT.716, đoạn qua khu vực Hòn Rơm, thành phố Phan Thiết   (6/11/2018)
Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán gói thầu số 3 thuộc công trình Đường giao thông đến trung tâm xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh   (16/10/2018)
Đầu tư xây dựng công trình Kè tạm bảo vệ khu dân cư khu phố B, phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết.   (16/10/2018)
Triển khai dự án Xử lý tình trạng sạt lở đường ĐT.716, đoạn qua khu vực Hòn Rơm, thành phố Phan Thiết.   (16/10/2018)
Dự án Nâng cấp đường vào cụm công nghiệp Thắng Hải, huyện Hàm Tân   (16/10/2018)