Thông báo
Thứ Tư, 23 Tháng 1 Năm 2019
  • ĐẦU TƯ

Phê duyệt dự án “Phát triển cộng đồng giai đoạn 4 (2017 – 2021)” tại huyện Tánh Linh

 

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Thuận đã phê duyệt dự án Phát triển cộng đồng giai đoạn 4 (2017 – 2021) trên địa bàn huyện Tánh Linh do Tổ chức Mekong Plus France tại Việt Nam tài trợ với tổng nguồn vốn dự án 4,2 tỷ VNĐ.
Dự án bao gồm các chương trình hỗ trợ hộ khó khăn, chương trình khuyến nông, chương trình sức khỏe, chương trình học bổng và chương trình tạo việc làm. Thông qua các chương trình trên, dự án nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe, môi trường, kiến thức khoa học kỹ thuật cho người dân và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để mang lại hiệu quả kinh tế, hỗ trợ nhiều mặt cho người nghèo để giúp cho họ phát triển kinh tế sớm vươn lên thoát nghèo góp phần phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương.

 

Các tin tiếp
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khối 09 phòng học Trường THPT Hàm Thuận Bắc   (6/11/2018)
ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH NÂNG CẤP, MỞ RỘNG HỆ THỐNG NƯỚC   (6/11/2018)
Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán hạng mục đường giao thông đoạn từ QL28 đến QL28B thuộc dự án Đường liên huyện dọc kênh chính qua huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong   (6/11/2018)
Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán gói thầu số 3 thuộc công trình Đường giao thông đến trung tâm xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh   (6/11/2018)
Đầu tư xây dựng công trình Kè tạm bảo vệ khu dân cư khu phố B, phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết.   (6/11/2018)
Triển khai dự án Xử lý tình trạng sạt lở đường ĐT.716, đoạn qua khu vực Hòn Rơm, thành phố Phan Thiết   (6/11/2018)
Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán gói thầu số 3 thuộc công trình Đường giao thông đến trung tâm xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh   (16/10/2018)
Đầu tư xây dựng công trình Kè tạm bảo vệ khu dân cư khu phố B, phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết.   (16/10/2018)
Triển khai dự án Xử lý tình trạng sạt lở đường ĐT.716, đoạn qua khu vực Hòn Rơm, thành phố Phan Thiết.   (16/10/2018)
Dự án Nâng cấp đường vào cụm công nghiệp Thắng Hải, huyện Hàm Tân   (16/10/2018)