Thông báo
Thứ Tư, 23 Tháng 1 Năm 2019
  • VĂN BẢN PHÁP QUY

Văn bản pháp quy về Đăng ký kinh doanh

 

STT

Tên tài liệu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Ngày hiệu lực

1

Luật Doanh nghiệp năm 2014

26/11/2014

Quốc Hội

01/07/2015

2

Luật Hợp tác xã 2012

20/11/2012

Quốc Hội

01/07/2013

3

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

14/09/2015

Chính phủ

01/11/2015

4

Nghị định 96/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp

19/10/2015

Chính phủ

08/12/2015

5

Nghị định 193/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã

21/11/2013

Chính phủ

27/01/2014

6

Nghị định 155/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

11/11/2013

Chính phủ

01/01/2014

7

Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã

26/05/2014

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

01/08/2014

8

Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

01/12/2015

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

15/01/2016

9

Quyết định 10/2007/QĐ-TTg Ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam

23/01/2007

Thủ tướng Chính phủ

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

10

Quyết định 337/QĐ-BKH về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam

10/04/2007

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

10/04/2007 

Các tin tiếp