Thông báo
Thứ Hai, 17 Tháng 12 Năm 2018
  • CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO Thời gian khai trương, chính thức đưa Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận đi vào hoạt động.

 


Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thông báo thời gian khai trương, chính thức đưa Trung tâm Hành chính công tỉnh đi vào hoạt động như sau:

1. Thời gian khai trương:

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ khai trương Trung tâm Hành chính công tỉnh vào lúc 7 giờ 30 ngày 02/01/2018.

Việc tổ chức khai trương thực hiện trên tinh thần ngắn gọn, tiết kiệm. Ngoài lẵng hoa do Ban tổ chức chuẩn bị, đề nghị các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân không gửi lẵng hoa chúc mừng khai trương Trung tâm hành chính công tỉnh.

2. Thời gian bắt đầu tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; tiếp các tổ chức, cá nhân đến tìm hiểu môi trường đầu tư và thủ tục lập dự án đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước tại Trung tâm: Bắt đầu từ 10 giờ sáng ngày 02/01/2018 (sau Lễ khai trương).

Trụ sở Trung tâm Hành chính công tỉnh đặt tại địa chỉ: Số 24 Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

3. Thời gian cụ thể tiếp nhận hồ sơ giải quyết Thủ tục hành chính hàng ngày tại Trung tâm:

3.1. Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần:

- Buổi sáng: Bắt đầu từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; - Buổi chiều: Bắt đầu từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30.

3.2. Sáng thứ bảy hàng tuần:

Hiện nay, tại Trung tâm Hành chính công tỉnh chưa có thủ tục hành chính giải quyết vào sáng thứ bảy hàng tuần. Khi nào có thủ tục hành chính giải quyết vào sáng thứ bảy hàng tuần tại Trung tâm, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ thông báo để các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân biết.

4. Để biết các thủ tục hành chính giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, đề nghị truy cập vào địa chỉ dichvucong.binhthuan.gov.vn hoặc tra cứu trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Hành chính công tỉnh.


 

Các tin tiếp
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 48 (19/11/2018-25/11/2018)   (28/11/2018)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 47 (12/11/2018-18/11/2018)   (20/11/2018)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận thang 11 (01/10/2018-31/10/2018)   (6/11/2018)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 45 (29/10/2018-04/11/2018)   (6/11/2018)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 45 (29/10/2018-04/11/2018)   (6/11/2018)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 44 (22/10/2018-28/10/2018)   (30/10/2018)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 43 (15/10/2018-21/10/2018)   (24/10/2018)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 42 (08/10/2018-14/10/2018)   (16/10/2018)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận thang 10 (01/09/2018-30/09/2018)   (3/10/2018)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 40 (24/09/2018-30/09/2018)   (3/10/2018)