Thông báo
Thứ Tư, 24 Tháng 7 Năm 2019
  • AN TOÀN AN NINH THÔNG TIN
  • Cơ chế tạo khóa bảo mật dựa trên đặc tính fading ngẫu nhiên của kênh vô tuyến Với ưu điểm về tốc độ và hiệu năng, khóa đối xứng được sử dụng rộng rãi trong việc mã hóa dữ liệu trao đổi giữa các thiết bị số hiện nay, đặc biệt là dữ liệu truyền trên kênh vô tuyến. Một trong các giao thức trao đổi khóa đối xứng kinh điển vẫn đang được sử dụng phổ biến hiện nay là Diffie-Hellman và các giao thức biến thể dựa trên nó.