Thông báo
Thứ Sáu, 16 Tháng 11 Năm 2018
Chi tiết câu hỏi/ trả lời
Câu hỏi Trở lại
    xin trợ giúp
Người hỏi: đào hủy toàn
Địa chỉ: mũi né, phan thiết, bình thuận
Ngày hỏi: 04/07/2018
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
  Nội dung câu hỏi  
Tôi đang làm thủ tục giải thể doanh nghiệp, mọi thủ tục đã gần xong hết, nhưng giấy đăng ký kính doanh bị thất lạc , không tìm thấy được; xin hỏi tôi cần phải làm gì. Xin cám ở trước.
Trả lời (Cảm ơn bạn đã quan tâm, câu hỏi này đang xem xét trả lời, vui lòng quay lại sau.)
Người trả lời:
Chức vụ:    -   
Ngày trả lời:
  Nội dung trả lời