Thông báo
Thứ Tư, 23 Tháng 1 Năm 2019
Chi tiết câu hỏi/ trả lời
Câu hỏi Trở lại
    Thủ tục xin chủ trương đầu tư
Người hỏi: Trần Thị Hòa
Địa chỉ: 78 Lê Quốc Hưng
Ngày hỏi: 22/02/2018
Lĩnh vực: Đầu tư trong nước
  Nội dung câu hỏi  
Hiện tại sếp em đứng tên sở hữu nhà đất tại Hàm Thuận Nam. Sếp em muốn mở công ty để kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày trên mảnh đất đó, tài sản góp vốn là nhà đất đứng tên sếp em.

Cho em hỏi trường hợp này công ty em có phải làm thủ tục xin chủ trương đầu tư không hay chỉ cần làm thủ tục thành lập doanh nghiệp và đổi tên chủ sở hữu nhà đất từ cá nhân sếp em sang công ty là được ạ?
Em cảm ơn!
Trả lời (Cảm ơn bạn đã quan tâm, câu hỏi này đang xem xét trả lời, vui lòng quay lại sau.)
Người trả lời:
Chức vụ:    -   
Ngày trả lời:
  Nội dung trả lời