Thông báo
Thứ Sáu, 16 Tháng 11 Năm 2018
Chi tiết câu hỏi/ trả lời
Câu hỏi Trở lại
    THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
Người hỏi: Lê Thị Hương
Địa chỉ: Thôn 5- Tân Đức- Hàm Tân- Bình Thuận
Ngày hỏi: 09/01/2018
Lĩnh vực: Doanh nghiệp vừa và nhỏ
  Nội dung câu hỏi  
Công ty chúng tôi là công ty TNHH 2 thành viên, năm 2018 chúng tôi muốn tăng vốn điều lệ thì trong vòng bao nhiêu ngày, các thành viên phải gốp đủ vốn. Xin cảm ơn
Trả lời
Người trả lời: Lê Ngọc Tiến
Chức vụ: Phó trưởng phòng ĐKKD    -   
Ngày trả lời: 21/03/2018
  Nội dung trả lời  

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2014 thì: “Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ, công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh”. Do đó, sau khi các thành viên hoàn thành việc góp thêm vốn, Công ty thực hiện nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ đến Phòng Đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc góp vốn.