Thông báo
Thứ Tư, 23 Tháng 1 Năm 2019
Chi tiết câu hỏi/ trả lời
Câu hỏi Trở lại
    Về thủ tục xin Chủ trương đầu tư
Người hỏi: Trần Văn Nguyện
Địa chỉ: Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội
Ngày hỏi: 26/12/2017
Lĩnh vực: Đầu tư trong nước
  Nội dung câu hỏi  
Hiện nay công ty chúng tôi đang đầu tư vào lĩnh vực điện mặt trời, đang chờ quyết định của Bộ công thương về bổ sung vào quy hoạch điện lực của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020. Xin hỏi quý cơ quan để được UBND tỉnh Bình Thuận cấp quyết định Chủ trương đầu tư, chúng tôi cần những thủ tục gì và nộp tại đâu?
Trân trọng cám ơn quý cơ quan.
Trả lời (Cảm ơn bạn đã quan tâm, câu hỏi này đang xem xét trả lời, vui lòng quay lại sau.)
Người trả lời:
Chức vụ:    -   
Ngày trả lời:
  Nội dung trả lời