Thông báo
Thứ Tư, 23 Tháng 1 Năm 2019
Chi tiết câu hỏi/ trả lời
Câu hỏi Trở lại
    DOANH NGHIỆP 100% VỐN NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC ĐẦU TƯ CHĂN NUÔI HAY KHÔNG
Người hỏi: CAO THỊ TRANG
Địa chỉ: 71 đường C, (Khu Mỹ Thái 1-S14&S20), khu phố 6, phường Tân Phú, quận 7, TPHCM
Ngày hỏi: 29/09/2017
Lĩnh vực: Đầu tư nước ngoài
  Nội dung câu hỏi  
Kính chào Quý cơ quan,

Tôi có thắc mắc về đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc.

Tôi đọc biểu cam kết WTO thì dịch vụ liên quan đến nông nghiệp săn bắn và lâm nghiệp (CPC 881) bị hạn chế phần vốn của nhà đầu tư nước ngoài là 51%.

Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư nước ngoài TRỰC TIẾP chăn nuôi: heo, bò, gà, KHÔNG thực hiện các DỊCH VỤ như: thụ tinh nhân tạo, xén lông cừu, chăm sóc và quản lý đàn gia súc - Phân loại trứng - …
Như vậy, có được đầu tư hình thành doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại địa bàn Bình Thuận không ?

Rất mong được sự hỗ trợ của Quý cơ quan.

Trân trọng.
Trả lời
Người trả lời: Ngô Tấn Lực
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Hợp tác đầu tư    -   
Ngày trả lời: 10/10/2017
  Nội dung trả lời  

Theo danh mục điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài theo hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA) được công bố trên trang website:https://dautunuocngoai.gov.vn quy định những ngành, phân ngành không cấp giấy chứng nhận đầu tư trong đó có ngành“canh tác, sản xuất hay chế biến các cây trồng quý hoặc kiếm, nhân giống hay chăn nuôi động vật quý hoặc hiếm và chế biến các cây trồng và động vật này (bao gồm cả động vật còn sống và những chất phẩm từ đồng vật”.

Theo trình bày của Bà, dự kiến đầu tư chăn nuôi heo, bò, gà thì không thuộc lĩnh vực cấm đầu tư và không hạn chế tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài. Trường hợp, Bà có nhu cầu đầu tư dự án trang trại chăn nuôi: heo, bò, gà như trình bày trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, đề nghị Bà lập hồ sơ đầu tư theo quy định tại tại Khoản 1, Điều 33 Luật Đầu tư năm 2014. Cụ thể như: 

a) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (Mẫu I.1);

b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

c) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án (Mẫu I.2);

d) Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

e) Bản đồ vị trí đất (Bản đồ phải thể hiện các mốc ranh giới khu đất theo hệ tọa độ VN 2000, múi chiếu 3o, khu vực Bình Thuận).

Hồ sơ dự án gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận 04 bộ để được xem xét, giải quyết theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ Bộ phận một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận để được hướng dẫn thực hiện.