Thông báo
Thứ Tư, 23 Tháng 1 Năm 2019
Chi tiết câu hỏi/ trả lời
Câu hỏi Trở lại
    Thủ tục hành chính qua mạng
Người hỏi: Trần Ngọc Khanh
Địa chỉ: số 3 ngõ 219 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Ngày hỏi: 25/09/2017
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
  Nội dung câu hỏi  
Kính chào Quý cơ quan!
Tôi có thực hiện việc nộp hồ sơ thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh tại Bình Thuận của một Công ty trách nhiệm hữu hạn có trụ sở tại Hà Nội. Hồ sơ đã được thông báo là Hợp lệ và đề nghị lên nhận kết quả. Tuy nhiên do Doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội nên việc nhận kết quả trực tiếp tại tỉnh Bình Thuận gặp nhiều khó khăn. Vậy tôi muốn hỏi là Doanh nghiệp có thể chuyển hồ sơ giấy vào tỉnh Bình Thuận và đề nghị Quý cơ quan gửi kết quả qua đường bưu điện sau khi Quý cơ quan nhận hồ sơ giấy được không?
Trả lời
Người trả lời: Lê Đức Thuận
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh    -   
Ngày trả lời: 17/10/2017
  Nội dung trả lời  
Theo qui định tại khoản 6 Điều 38 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp: “Sau khi nhận được thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Người đại diện theo pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc nộp qua đường bưu điện.”

Đồng thời, Điều 11 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 quy định Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này, kèm theo:

1. Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; hoặc

2. Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

Do vậy, trường hợp muốn chuyển hồ sơ giấy và nhận kết quả qua bưu điện, đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu thực hiện theo các qui định nêu trên.