Thông báo
Thứ Tư, 23 Tháng 1 Năm 2019
Chi tiết câu hỏi/ trả lời
Câu hỏi Trở lại
    mất cmnd
Người hỏi: Lê Long
Địa chỉ: tphcm
Ngày hỏi: 13/09/2017
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
  Nội dung câu hỏi  
tôi bị mất cmnd , vô tình thấy mình đứng tên doanh nghiệp , có cách nào thu hồi giấy phép của doanh nghiệp đó không skhdt
Trả lời
Người trả lời: Lê Đức Thuận
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh    -   
Ngày trả lời: 19/09/2017
  Nội dung trả lời  
Đề nghị Ông có công văn nêu rõ các thông tin thông tin có liên quan đến cá nhân và doanh nghiệp có tên ông để Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận có cơ sở kiểm tra, xử lý theo qui định và trả lời bằng văn bản cho Ông.