Thông báo
Chủ Nhật, 16 Tháng 12 Năm 2018
Chi tiết câu hỏi/ trả lời
Câu hỏi Trở lại
    Giấy Phép Kinh Doanh
Người hỏi: Nguyễn Thị Bích Thủy
Địa chỉ: Lầu 3, Số 40, Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đức Nghĩa, TP.Phan Thiết, T.Bình Thuận
Ngày hỏi: 22/07/2017
Lĩnh vực: Doanh nghiệp vừa và nhỏ
  Nội dung câu hỏi  
Cho em hỏi : Công Ty em thay đổi về chức danh Chủ Tịch ( Từ Cổ đông lên chủ tịch ) và thay đổi về tỉ lệ vốn góp của từng cổ đông, thì hồ sơ cần có những gì để nộp cho sở đầu tư ạ.
Trả lời
Người trả lời: Lê Đức Thuận
Chức vụ: Phó Trường phòng ĐKKD    -   
Ngày trả lời: 14/08/2017
  Nội dung trả lời  

- Trường hợp công ty tăng vốn dẫn đến thay đổi về tỉ lệ vốn góp của từng cổ đông thì Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
  • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư;

- Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần:

  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

- Trường hợp thay đổi Người quản lý doanh nghiệp (Chủ tịch HĐQT): Thành phần hồ sơ bao gồm:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);

 (Quy định tại Điều 12, 32 Luật Doanh nghiệp và Điều 54 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP).