phim mới

phim bộ

phim họat hình

phim chieu rap

phim han quoc

phim hanh dong

Thành lập Cụm công nghiệp Hồng Liêm tại xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc
Với mục tiêu xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, tổ chức mặt bằng phân lô để bố trí sắp xếp và thu hút đầu tư các cơ sở sản xuất theo ngành nghề đã được xác định. Tạo điều kiện cho lao động địa phương có việc làm, thu nhập ổn định, nâng cao đời sống nhân dân, tăng thu ngân sách cho địa phương góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội huyện Hàm Thuận Bắc.
Phân khai kinh phí 10 tỷ đồng để cải tạo công trình nghĩa trang liệt sỹ tỉnh
Ngày 31/3/2016, UBND tỉnh ban hành quyết định số 911/QĐ-UBND Về việc phân khai kinh phí chi công tác Mộ và Nghĩa trang liệt sỹ năm 2016.
Theo đó, kế hoạch vốn năm 2016 là 11.000 triệu đồng phân khai cho 2 công trình là: cải tạo Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm chủ đầu tư 10.000 triệu đồng và hỗ trợ di dời công trình Nghĩa trang liệt sỹ huyện Tánh Linh do UBND huyện Tánh Linh làm chủ đầu tư 1.000 triệu đồng.
Bình Thuận ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Ngày 23/3/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Kết luận số 97-KL/TW ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Theo đó, mục tiêu đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản nội tỉnh đạt bình quân giai đoạn 2016-2020 là 3,3 – 3,8%; cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp, thủy sản đến năm 2020 là 21,4 – 21,8%; có 50% số xã (48 xã) đạt chuẩn nông thôn mới và có 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; sản lượng lương thực đạt 811.000 tấn, hải sản khai thác đạt 200.000 tấn; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm từ 1 – 1,2%; giải quyết việc làm bình quân năm cho 24.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 đạt 65 – 70%; tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về Y tế đạt 100%; tỷ lệ hộ dân nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh đạt 98% vào năm 2020,
Phân khai vốn đối ứng ODA nguồn vốn ngân sách tỉnh 2016
Ngày 24/3/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phân khai kế hoạch vốn đối ứng nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2016 để tiếp tục triển khai hai dự án sử dụng nguồn vốn hoạt động ODA nước ngoài thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận với tổng kinh phí là 5.000 triệu đồng, trong đó Dự án phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ (Dự án JICA2 Bình Thuận 3.500 triệu đồng, Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung – Khoản vay bổ sung, tỉnh Bình Thuận 1.500 triệu đồng. Các dự án này hoàn thành sẽ góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn, phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh.
Phê duyệt Chương trình ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận giai
Ngày 28/3/2016, UBND tỉnh đã phê duyệt Chương trình ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020. Mục tiêu cụ thể: Tổ chức 15-20 lớp đào tạo, tập huấn, hội thảo, hội nghị chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời sống cho các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh; Phấn đấu đến năm 2020, thông qua chương trình trên địa bàn tỉnh triển khai được 10 mô hình ứng dụng, chuyển giao tiến bộ công nghệ có sức lan tỏa để từ đó nhân rộng vào thực tiển sản xuất cho các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân; Tổ chức cho các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân tham quan học tập 5-10 mô hình sản xuất mẫu trong và ngoài tỉnh.
Phê duyệt Chương trình thông tin và truyển thông khoa học và công nghệ tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 -2020
Ngày 24/3/2016, UBND tỉnh đã phê duyệt Chương trình Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020. Mục tiêu cụ thể: Duy trì các điểm khai thác thông tin khoa học và công nghệ đã xây dựng và triển khai trong Chương trình hỗ trợ xây dựng mạng lưới thông tin và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015; Đào tạo, tập huấn, hội thảo, hội nghị về thông tin, truyền thông nhằm khai thác hiệu quả ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Bồi dưỡng, nâng cao năng lực truyền thông khoa học và công nghệ cho cán bộ của Trung tâm Thông tin và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, các sở ngành và địa phương; Tổ chức biên soạn, phát hành các loại ấn phẩm, phim khoa học, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền thông tin khoa học và công nghệ; Hỗ trợ thông tin tuyền truyền và truyền thông về khoa học và công nghệ cho các địa phương. 
Trung ương dự kiến hỗ trợ 10 tỷ đồng để xây dựng bể bơi Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tại thành phố Phan Thiết.
Ngày 06/4/2016, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Khu vui chơi văn hóa, thể thao Khăn Quàng Đỏ và 09 dự án xây dựng công trình bể bơi Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên.
Bình Thuận được Trung ương hỗ trợ 25 tỷ đồng để khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2015 -2016
Ngày 11/4/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 604/QĐ-TTg ngày 11/4/2016 hỗ trợ 484,7 tỷ đồng cho 21 địa phương và 2 Công ty thủy nông trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 để khắc phục hậu quả hạn hánh và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2015 -2016, trong đó tỉnh Bình Thuận được trung ương hỗ trợ 25 tỷ đồng .
Đầu tư Sân bay Phan Thiết tại thành phố Phan Thiết
Vừa qua, UBND tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty Cổ phần Rạng Đông đầu tư sân bay Phan Thiết tại xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết để đầu tư các hạng mục hàng không dân dụng, với diện tích khoảng 108,5 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 1.495,8 tỷ đồng. 
Dự án triển khai đầu tư sẽ góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế của tỉnh, góp phần tăng thu ngân sách và giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương.
Quyết định về việc giao nhiệm vụ xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
Ngày 12/4/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1025/QĐ-UBND giao Sở Công Thương thực hiện xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ Công Thương.
Bản quyền thuộc về Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Thuận © 2008
Giấy phép số 12/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và TTĐT cấp ngày 29/7/2008.
Thư điện tử: kehoach@binhthuan.gov.vn