phim mới

phim bộ

phim họat hình

phim chieu rap

phim han quoc

phim hanh dong

Bình Thuận thực hiện chính sách tín dụng đối với thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ
Thực hiện chính sách tín dụng đối với thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, tính đến ngày 31/8/2016 các tổ chức tín dụng đã tiếp cận 165/172 tàu được UBND tỉnh phê duyệt, đã nhận 73 hồ sơ của khách hàng có nhu cầu vay đóng tàu theo Nghị định 67, trong đó đã ký hợp đồng tín dụng với 60 hồ sơ. Tổng số tiền cam kết cho vay theo hợp đồng tín dụng là 376,5 tỷ đồng, đã giải ngân được 354 tỷ đồng (trong đó giải ngân cho vay đóng mới tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ là 157,2 tỷ đồng và cho vay đóng mới tàu khai thác hải sản xa bờ là 192,9 tỷ đồng, cho vay nâng cấp tàu 3,9 tỷ đồng); cho vay vốn lưu động 115 triệu đồng.
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu 382,2 triệu USD trong 9 tháng năm 2016
Tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng năm 2016 ước đạt 382,229 triệu USD,  tăng 12,16% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa là 255,3 triệu USD (tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước), trong đó nhóm hàng thuỷ sản đạt 97,2 triệu USD (tăng 13,4%), hàng nông sản đạt 7,4 triệu USD (giảm 0,4%), hàng hoá khác 150,7 triệu USD (tăng 6,3%), trong đó hàng may mặc 108,4 triệu USD (tăng 6,7%) với một số mặt hàng: cao su 1.320 tấn; quả thanh long 5.044 tấn; thuỷ sản 15.268 tấn; xuất khẩu dịch vụ du lịch 9 tháng ước đạt 126,8 triệu USD; đạt 78,3% KH năm; tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước. 
Nhìn chung hoạt động xuất khẩu hàng hoá trong 9 tháng năm 2016 khá ổn định. Tuy hàng nông sản giảm chút ít và hàng may mặc tăng không cao so với cùng kỳ năm trước nhưng mặt hàng thuỷ sản tăng khá đã đưa kết quả xuất khẩu hàng hoá toàn tỉnh tăng. Mặt hàng cao su xuất tăng khá so với cùng kỳ, song giá vẫn đứng ở mức thấp và so với kế hoạch năm đạt còn thấp (giá trị xuất khẩu 9 tháng đạt 23,2% kế hoạch); mặt hàng quả thanh long giá xuất khẩu chưa thật ổn định, lượng hàng và giá trị giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 9 tháng năm 2016 ước tăng 19,4% so với cùng kỳ
Hoạt động kinh doanh du lịch tiếp tục phát triển, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của du khách. Công tác quản lý nhà nước về du lịch được triển khai trên nhiều mặt, đặc biệt là công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh lưu trú du lịch, lữ hành. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, cứu hộ, an toàn du khách tại các khu, điểm du lịch được quan tâm chú ý đúng mức và tăng cường trong dịp lễ, tết. Môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát và bảo đảm; vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chất lượng phục vụ du khách được các đơn vị kinh doanh du lịch quan tâm, giữ vững. Giá cả dịch vụ du lịch, hàng hóa trên địa bàn tỉnh trong những ngày cuối tuần, trong dịp lễ, tết khá ổn định. Chất lượng phục vụ du khách vẫn được các đơn vị kinh doanh du lịch đặc biệt quan tâm, chú trọng. Ước 9 tháng toàn tỉnh đón 3.230.381 lượt khách (đạt 73,2% kế hoạch, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước) với 4.816,753 ngàn ngày khách (tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước), trong đó khách du lịch quốc tế 372.441 lượt khách (tăng 13,1%) với 971,739 ngàn ngày khách (tăng 15,1%); doanh thu du lịch ước đạt 6.428,7 tỷ đồng, đạt 71,4% kế hoạch, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước.
Đầu tư bổ sung một số phòng làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận
Trụ sở làm việc hiện nay của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước đây là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Bình Thuận gồm khối nhà chính có diện tích xây dựng 181m2 và nhà cấp IV phía sau đã xuống cấp, ẩm thấp, thấm dột được bố trí, sắp xếp cho 62 cán bộ công chức, viên chức của cơ quan. Phòng làm việc của cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan chật chội; cơ sở vật chất chưa đảm bảo bố trí nhu cầu làm việc. Ngày 01/9/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn thống nhất về chủ trương giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư bổ sung một số phòng làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ nguồn vốn ngân sách tập trung của tỉnh trong kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020.
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 9 tháng năm 2016 ước tăng 8,1% so với cùng kỳ
Hoạt động sản xuất công nghiệp trong 9 tháng tiếp tục ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng (tính theo giá so sánh 2010) ước đạt 18.488,9 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: công nghiệp khai khoáng 682,3 tỷ đồng (giảm 19,5%); công nghiệp chế biến, chế tạo 9.990,5 tỷ đồng (tăng 3,7%); sản xuất và phân phối điện đạt 7.724,3 tỷ đồng (tăng 18,3%); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải đạt 91,8 tỷ đồng (tăng 2,7%).
Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) của Bình Thuận trong 9 tháng năm 2016 dự kiến tăng 7,4%
Trong 9 tháng năm 2016, tuy điều kiện kinh tế trong nước nói chung và của tỉnh nói riêng còn nhiều khó khăn, thách thức; sản xuất kinh doanh phục hồi chậm nên hiệu hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao; tình hình doanh nghiệp ngưng, giải thể tiếp tục diễn ra; giá một số mặt hàng nông sản còn ở mức thấp, hạn hán kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp; nhưng nhờ tích cực triển khai thực hiện các giải pháp, chính sách hỗ trợ và thúc đẩy sản xuất kinh doanh và giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo các Nghị quyết của Chính phủ, cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nên kinh tế của tỉnh Bình Thuận tiếp tục tăng trưởng. Dự ước tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) 9 tháng  năm 2016 tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước; trong đó giá trị tăng thêm tăng 5,1%; thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 56%. Trong giá trị tăng thêm, nhóm ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 0,8%; nhóm công nghiệp xây dựng tăng 7,0% (công nghiệp tăng 7,4%, xây dựng tăng 6,1%); dịch vụ tăng 6,8%.
Đầu tư xây dựng công trình Nhà làm việc Sở Thông tin & Truyền thông và Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông
Vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nhà làm việc Sở Thông tin & Truyền thông và Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông bao gồm 08 gói thầu, trong đó gói thầu 1 (toàn bộ phần xây lắp công trình) được tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý III/2016, hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng là 360 ngày; dự kiến công trình sẽ khởi công trong Quý IV/2016.
Tổ chức lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường giao thông xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình
Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa phê duyệt kế hoạch lựa chon nhà thầu xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường giao thông xã Phan Rí Thành: Tuyến 37, 33-1, 31, 14, 12 và 10, huyện Bắc Bình, trong đó giá gói thầu xây lắp toàn bộ công trình 12,6 tỷ đồng, hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu trong Quý III/2016, thời gian thực hiện hợp đồng 360 ngày với loại hợp đồng trọn gói.
Kết quả công tác thanh tra 9 tháng đầu năm 2016
Trong 9 tháng đầu năm 2016, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai 09 cuộc thanh tra, kiểm tra. Trong đó, 04 cuộc thanh tra công tác đấu thầu và giám sát đánh giá đầu tư, 02 cuộc thanh tra công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn vay ODA và 03 cuộc kiểm tra việc chấp hành pháp luật sau đăng ký kinh doanh đối với 24 doanh nghiệp.
Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh, kiểm điểm rút kinh nghiệm và xử lý vi phạm hành chính đối với những đơn vị có sai sót, vi phạm trong công tác đấu thầu, giám sát đánh giá đầu tư; công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn vay ODA và việc chấp hành pháp luật sau đăng ký kinh doanh.
Đầu tư Khu du lịch NDMREAL (LA ASTORIA) tại phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định chủ trương đầu tư chấp thuận cho Công ty Cổ phần NDMREAL thực hiện dự án đầu tư Khu du lịch NDMREAL (LA ASTORIA) tại phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết.
Dự án có tổng diện tích đất 47.671,2 m2, tổng vốn đầu tư 100 tỷ đồng. Quy mô đầu tư bao gồm các hạng mục: Khu nhà trung tâm, nhà hàng, khách sạn, tổ hợp dịch vụ thương mại, vui chơi giải trí, khu cắm trại ngoài trời, hồ bơi, bungalow, biệt thự và các công trình phụ trợ. Sau khi hoàn thành các thủ tục đất đai và cấp phép xây dựng, dự án sẽ được khởi công xây dựng vào tháng 01/2017 và hoàn thành đi vào hoạt động trong năm 2018.
Bản quyền thuộc về Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Thuận © 2008
Giấy phép số 12/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và TTĐT cấp ngày 29/7/2008.
Thư điện tử: kehoach@binhthuan.gov.vn