phim mới

phim bộ

phim họat hình

phim chieu rap

phim han quoc

phim hanh dong

Nghị quyết về việc tiếp tục phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020
Ngày 14/12/2015, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa IX, kỳ họp thứ 12 đã ban hành Nghị quyết số 89/2015/NQ-HĐND  về việc tiếp tục phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020.
Nhằm mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 70 km đường giao thông nông thôn ở thôn, xóm (kể cả ở địa bàn khu phố) được kiên cố hóa, tập trung cho các tuyến đường trên địa bàn dân cư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; đường nội bộ các thôn, xóm, bản; đường vào khu sản xuất tập trung; đường hẻm, ngõ ngách trong đô thị.
Vốn đầu tư phát triển giao thông nông thôn thực hiện theo phương châm "Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ" với tỉ lệ ngân sách Tỉnh hỗ trợ tối đa không quá 40% cho các phường thuộc thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi;
Bình Thuận phấn đấu tốc độ tăng GRDP đạt 7,5% trong năm 2016
Tại Nghị quyết số 92/2015/NQ-HĐND  ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 đã xác định nhiệm vụ chung và các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2016, cụ thể như sau:  (1) Tốc độ tăng GRDP 7,5% (trong đó, tốc độ tăng trưởng của các ngành: công nghiệp - xây dựng tăng 9,1%; dịch vụ tăng 8,5%; nông, lâm, thủy sản tăng 3,3%); (2) Sản lượng lương thực 780.000 tấn;
Thủ tướng Chính phủ cấp cho Bình Thuận 8.151 triệu đồng để hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu
Ngày 06/01/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản thông báo bổ sung kinh phí thực hiện chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Bình Thuận là 8.151 triệu đồng. Nguồn vốn này được sử dụng để hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.
Bình Thuận phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh đạt bình quân 7-7,5% trong giai đoạn 2016 -2020
Ngày 14/12/2015, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 -2020, theo đó, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 -2020 cụ thể như sau: (1) Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) đạt bình quân 7- 7,5%/năm; (2) GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt từ 3.100 - 3.200 USD; (3)Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Phấn đấu đến năm 2020, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 31,4 - 31,8%,
Tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh Bình Thuận đến năm 2015 đạt 55%
Đến năm 2015, số lao động đang làm việc đã qua đào tạo bằng các hình thức của tỉnh là 381.370 người, tăng 14,2% so với năm 2014; nâng tỷ lệ lao động đã qua đào tạo bằng các hình thức so với tổng số lao động làm việc tăng từ 49% năm 2014 lên 55% năm 2015, trong đó: Tỷ lệ lao động qua đào tạo ngắn hạn và sơ cấp là 41,71% (năm 2014 là 36,83%); tỷ lệ lao động qua đào tạo trình độ trung cấp là 5,15% (năm 2014 là 4,88%);  tỷ lệ lao động qua đào tạo trình độ cao đẳng là 2,97% ( năm 2014 là  2,65%); tỷ lệ lao động qua đào tạo trình độ đại học trở lên là 5,17% (năm 2014 là 4,64%).  

Năm 2016 tỉnh Bình Thuận nhận hơn 253 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ
Ngày 14/01/2016, UBND tỉnh Bình Thuận có Quyết định số 168/QĐ-UBND “V/v giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016”. Theo đó, kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016 là 253,675 tỷ đồng, gồm: Hổ Sông Dinh 3: 1 tỷ đồng, Dự án hợp phần đển bù di dân tái định cư thủy lợi Tà Pao 123,115 tỷ đồng (trong đó: Dự án hợp phần đển bù di dân tái định cư thủy lợi Tà Pao trên địa bàn huyện Tánh Linh là 103,115 tỷ đồng;  Dự án hợp phần đển bù di dân tái định cư thủy lợi Tà Pao trên địa bàn huyện Đức Linh là 20 tỷ đồng; Dự án cấp nước Khu Lê Hồng Phong là 129,56 tỷ đồng).
Hợp nhất hai doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bình Thuận và Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Hàm Tân
Thực hiện công văn số 2095/TTg-ĐMDN, ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ V/v Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Bình Thuận; ngày 16 tháng 11 năm 2015 UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 3616/QĐ-UBND Về việc Hợp nhất hai doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bình Thuận và Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Hàm Tân.

Năm 2016 tỉnh Bình Thuận được Trung ương phân bổ 52 tỷ đồng để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Ngày 17/12/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có quyết định số 1893/QĐ-BKHĐT “V/v giao chi tiết dự tóan bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016”. Theo đó, kế hoạch vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016 của tỉnh Bình Thuận là 52.038 triệu đồng, gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 29.700 triệu đồng và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững: 22.338 triệu đồng.
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đoạn còn lại tuyến đường Hàm Trí - Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc.
Vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đoạn còn lại tuyến đường Hàm Trí - Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc do Chi cục Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 34.975 triệu đồng. Dự án được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh trong giai đoạn 2016-2020 và được phân chia thành 10 gói thầu, trong đó có 01 gói thầu xây lắp và 09 gói thầu dịch vụ tư vấn và phi tư vấn.
Đầu tư xây dựng Khối hành chính hiệu bộ thuộc công trình Trường THCS Ngũ Phụng, huyện Phú Quý
Vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường THCS Ngũ Phụng, huyện Phú Quý bao gồm 04 gói thầu, trong đó gói thầu 1 (Xây lắp toàn bộ các hạng mục công trình) được tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý I/2016, hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng là 250 ngày.
Bản quyền thuộc về Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Thuận © 2008
Giấy phép số 12/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và TTĐT cấp ngày 29/7/2008.
Thư điện tử: kehoach@binhthuan.gov.vn