Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường THCS Bắc Ruộng, huyện Tánh Linh
Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giáo dục, nhằm đảm bảo điều kiện học tập và giảng dạy cho Trường THCS Bắc Ruộng, huyện Tánh Linh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường THCS Bắc Ruộng, huyện Tánh Linh.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường 336 đi cánh đồng C, xã Đức Phú, huyện Tánh Linh.
Vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 1, 2, 3, 4 và 5 công trình Đường từ 336 đi cánh đồng C, xã Đức Phú, huyện Tánh Linh do UBND huyện Tánh Linh làm chủ đầu tư. Công trình được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và vốn vay tín dụng ưu đãi với thời gian thực hiện dự án trong 03 năm. Việc triển khai thực hiện các gói thầu trên góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong vùng, phục vụ cho việc vận chuyển nông sản và đi lại của nhân dân trong khu vực dự án.
Đầu tư xây dựng 08 phòng học cho Trường THCS Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc
Vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu 1 (xây lắp và thiết bị công trình) công trình Trường THCS Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc; hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước; thời gian thực hiện hợp đồng là 210 ngày; hình thức hợp đồng trọn gói; thời gian tổ chức đấu thầu trong quý I-II/2015.
Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công công trình đường Tầm Ru đi Tà Bo, xã Phan Hoà, huyện Bắc Bình
Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình đường giao thông Tầm Ru đi Tà Bo, xã Phan Hoà, huyện Bắc Bình, trong đó giá gói thầu xây lắp toàn bộ công trình là 5,079 tỷ đồng, loại hợp đồng trọn gói và thời gian thực hiện hợp đồng 180 ngày. Dự án do UBND huyện Bắc Bình làm chủ đầu tư và dự kiến thi công hoàn thành công trình vào cuối năm 2015 nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông, đi lại, vận chuyển hàng hoá của nhân dân trong vùng.
TẠM ỨNG KINH PHÍ HỖ TRỢ CHỈNH TRỊ DÒNG CHẢY KHẮC PHỤC SẠT LỞ BỜ SÔNG TÀ MỸ, XÃ LA NGÂU, HUYỆN TÁNH LINH

Ngày 12 tháng 3 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 730/QĐ-UBND về việc tạm ứng kinh phí hỗ trợ thực hiện chỉnh trị dòng chảy khắc phục sạt lở bờ sông Tà My, xã La Ngâu, huyện Tánh Linh, với tổng kinh phí tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2015 là 500 triệu đồng, đồng thời giao Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vốn  sự nghiệp năm 2016 cho huyện Tánh Linh để hoàn tạm ứng ngân sách tỉnh theo đúng chế độ tài chính.

 

XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI THIẾT YẾU TƯƠNG ĐỐI ĐỒNG BỘ, TẠO THẾ LIÊN KẾT VỚI KHU VỰC VÀ CẢ NƯỚC ĐẾN NĂM 2020
Ngày 12 tháng 02 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 502/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu tương đối đồng bộ, tạo thế liên kết với khu vực và cả nước đến năm 2020.
XÁC ĐỊNH TIÊU CHÍ DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NHÓM C DO CẤP TỈNH QUẢN LÝ
Nhằm triển khai thực hiện theo đúng quy định Luật Đầu tư công có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, ngày 11 tháng 3 năm 2015, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành văn bản số 279/BĐND-KTXH về xác định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C do cấp tỉnh quản lý. Theo đó, tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C theo quy định của Luật Đầu tư công áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận xác định như sau: (1) Dự án có tổng mức đầu tư từ 30 tỷ đồng đến dưới 45 tỷ đồng thuộc lĩnh vực quy định tại Khoản 4, Điều 10, Luật Đầu tư công; (2) Dự án có tổng mức đầu tư từ 45 tỷ đồng đến dưới 60 tỷ đồng thuộc lĩnh vực quy định tại Khoản 3, Điều 10, Luật Đầu tư công; (3) Dự án có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 80 tỷ đồng thuộc lĩnh vực quy định tại Khoản 2, Điều 10, Luật Đầu tư công; (4) Dự án có tổng mức đầu tư từ 80 tỷ đồng đến dưới 120 tỷ đồng thuộc lĩnh vực quy định tại Khoản 1, Điều 10, Luật Đầu tư công.
HƯỚNG DẪN THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ KẾ HOẠCH NĂM 2014
Ngày 30 tháng 01 năm 2015, Bộ Tài chính ban hành công văn số 1542/BTC-ĐT về việc thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2014 cho các dự án có quyết định phê duyệt đến 31/10/2013. Theo đó, cho phép các dự án được giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2014 đối với các dự án khởi công mới trong năm 2014 có quyết định phê duyệt đến ngày 31/10/2013.
TẠM ỨNG VỐN ĐẦU TƯ KHU SẢN XUẤT GIỐNG TẬP TRUNG CHÍ CÔNG, HUYỆN TUY PHONG
Ngày 03 tháng 3 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 634/QĐ-UBND về việc tạm ứng ngân sách tỉnh thực hiện bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư dự án khu sản xuất giống thủy sản tập trung Chí Công. Theo đó, tổng số vốn tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2015 là 8.000 triệu đồng cho Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong để thực hiện công tác bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu sản xuất giống tập trung Chí Công.

TẠM ỨNG VỐN ĐẦU TƯ NÂNG CẤP CẢNG CÁ PHAN THIẾT

Ngày 03 tháng 3 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 635/QĐ-UBND về việc tạm ứng ngân sách tỉnh thực hiện bồi thường thiệt hại để xây dựng hạng mục Bãi thao tác sau bến cá 400CV của dự án Nâng cấp Cảng cá Phan Thiết. Theo đó, tổng số vốn tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2015 khoảng 769 triệu đồng cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện công tác bồi thường thiệt hại, hỗ trợ di dời Công ty cổ phần thương mại Bình Thuận và Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Bình Thuận để xây dựng hạng mục Bãi thao tác sau bến cá 400CV của Dự án Nâng cấp cảng cá Phan Thiết.

 

Bản quyền thuộc về Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Thuận © 2008
Giấy phép số 12/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và TTĐT cấp ngày 29/7/2008.
Thư điện tử: kehoach@binhthuan.gov.vn