Tra cứu thủ tục hành chính công

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Tên thủ tục  
Sở Kế hoạch và Đầu tư, lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp có 1 thủ tục
Số TT Tên thủ tục Lĩnh vực  
1 Đăng ký thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
Trang đầu trước    1     sau Trang cuối