phim mới

phim bộ

phim họat hình

phim chieu rap

phim han quoc

phim hanh dong

Hồ sơ thành lập Công ty TNHH 1 thành viên (tổ chức)

01. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu Phụ lục I-2.

02. Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty.

03. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau đối với chủ sở hữu công ty không phải là Nhà nước:

- Quyết định thành lập, GCNĐKKD hoặc giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu công ty;

- Danh sách người đại diện theo uỷ quyền của công ty TNHH một thành viên được tổ chức quản lý theo cơ cấu bao gồm Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên lập theo mẫu Phụ lục I-9. Kèm theo danh sách này phải có Bản sao hợp lệ của từng đại diện theo uỷ quyền.

- Bản sao hợp lệ  của người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty TNHH một thành viên được tổ chức quản lý theo cơ cấu bao gồm Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

04. Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữu cho người được uỷ quyền.

05. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

06. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.   
 


Bản quyền thuộc về Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Thuận © 2008
Giấy phép số 12/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và TTĐT cấp ngày 29/7/2008.
Thư điện tử: kehoach@binhthuan.gov.vn