phim mới

phim bộ

phim họat hình

phim chieu rap

phim han quoc

phim hanh dong

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 23/6/2011 về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bình Thuận.

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bình Thuận được xây dựng trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010, là căn cứ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Danh mục trong Bảng giá ca máy là các loại máy và thiết bị đang được sử dụng phổ biến để thi công công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong điều kiện làm việc bình thường. Đối với những máy và thiết bị thi công chưa có quy định trong Bảng giá ca máy hoặc những máy và thiết bị thi công nhập khẩu thì chủ đầu tư căn cứ vào phương pháp xây dựng ca máy và thiết bị thi công quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng làm cơ sở để lập và gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp trình UBND Tỉnh công bố.

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bình Thuận có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Nguồn Sở Kế hoạch và Đầu tư.Bản quyền thuộc về Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Thuận © 2008
Giấy phép số 12/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và TTĐT cấp ngày 29/7/2008.
Thư điện tử: kehoach@binhthuan.gov.vn