Thông báo
Thứ Hai, 20 Tháng 8 Năm 2018
  • ĐẤU THẦU THẨM ĐỊNH

Đầu tư Hệ thống cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số thôn 4, xã Trà Tân, huyện Đức Linh.

 


Thôn 4, xã Trà Tân, huyện Đức Linh có tổng số 319 hộ dân/1.464 khẩu là đồng bào dân tộc thiểu số, hiện nay hầu hết sử dụng nước sinh hoạt từ giếng đào, vào mùa nắng các giếng nước thường bị khô cạn, rất khó khăn cho việc lấy nước phục vụ sinh hoạt nên việc đầu tư hệ thống nước sạch phục vụ sinh hoạt là hết sức cần thiết và cấp bách. Để đảm bảo cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt cho các hộ nêu trên và các công trình công cộng trên địa bàn, vừa qua UBND tỉnh Bình Thuận đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số thôn 4, xã Trà Tân, huyện Đức Linh với tổng mức đầu tư dự kiến là 2.375 triệu đồng. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh 2.012 triệu đồng (hỗ trợ 90% chi phí đầu tư các tuyến ống dài khoảng 9.950 m, 03 bộ thủy kế cho các cơ sở công cộng và hỗ trợ 1.500.000 đồng/01 bộ thủy kế cho 319 hộ đồng bào dân tộc thiểu số), phần còn lại huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân và các hộ dùng nước đóng góp. Dự kiến công trình được khởi công và hoàn thành trong năm 2018.

 

Các tin tiếp
Dự án khai thác mỏ cát bồi nền tại huyện Hàm Thuận Bắc   (25/6/2018)
Dự án khu dân cư HTV.BT – Phan Rí Cửa tại huyện Tuy Phong   (25/6/2018)
Dự án nhà máy sản xuất đá vảy Tâm Thiên Phú tại huyện Phú Quý   (25/6/2018)
Triển khai xây dựng công trình Trụ sở làm việc Hạt kiểm lâm huyện Tánh Linh   (4/4/2018)
Triển khai xây dựng công trình Kè tạm bảo vệ bờ biển thôn Mũi Đá, xã Tân Phước, thị xã La Gi.   (4/4/2018)
Đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học Quý Thạnh, huyện Phú Quý   (4/4/2018)
Triển khai thi công công trình Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận   (4/4/2018)
Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Chi cục Chăn nuôi và thú ý tỉnh   (4/4/2018)
Đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Sông Phan, huyện Hàm Tân   (4/4/2018)
Triển khai sửa chữa, nâng cấp công trình Hồ chứa nước Sông Quao, huyện Hàm Thuận Bắc   (4/4/2018)