Thông báo
Thứ Hai, 22 Tháng 10 Năm 2018
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Bình Thuận phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2017

 


Ngày 20/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành quyết định số 1553/QĐ-UBND phê duyệt kết quả xếp loại 5 doanh nghiệp nhà nước năm 2017, cụ thể: có 1 doanh nghiệp xếp loại A: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận và 04 doanh nghiệp xếp loại B gồm: Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận, Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bình Thuận, Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Sông Dinh, Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận.

 

Các tin tiếp
Hỗ trợ vốn khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2017-2018   (16/10/2018)
Thành lập vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bình Thuận   (16/10/2018)
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 9 tháng năm 2018   (16/10/2018)
Bình Thuận đào tạo nghề cho 8.601 lao động trong 9 tháng năm 2018   (16/10/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 10.030 lao động trong 9 tháng năm 2018   (16/10/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 9 tháng năm 2018 ước tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2017   (16/10/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 319,85 triệu USD trong 9 tháng năm 2018   (16/10/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 9 tháng năm 2018 ước tăng 18,89% so với cùng kỳ năm 2017   (16/10/2018)
Hỗ trợ vốn khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2017-2018   (16/10/2018)
Thành lập vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bình Thuận   (16/10/2018)