Thông báo
Thứ Bảy, 22 Tháng 9 Năm 2018
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Bình Thuận giải quyết việc làm cho 12.230 lao động trong 6 tháng đầu năm 2018

 


Trong 6 tháng đầu năm 2018, tỉnh Bình Thuận dự ước giải quyết việc làm cho 12.230 lao động, đạt 50,9% kế hoạch cả năm, trong đó cho vay vốn giải quyết việc làm 370 lao động; cung ứng lao động cho các doanh nghiệp ngoài tỉnh 2.250 lao động; đưa 74 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (bao gồm các thị trường: Đài Loan 13 lao động, Nhật Bản 50 lao động, Hàn Quốc 8 lao động, Ả Rập Xê Út 3 lao động); thông qua các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 9.536 lao động.

 

Các tin tiếp
Dự án nhà máy sản xuất đá vảy Tâm Thiên Phú   (18/9/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 10.030 lao động trong 5 tháng đầu năm 2018   (18/9/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 243,16 triệu USD trong 7 tháng năm 2018   (18/9/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 7 tháng năm 2018 ước tăng 18,87% so với cùng kỳ năm 2017   (18/9/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 7 tháng năm 2018 ước tăng 12,08% so với cùng kỳ năm 2017   (18/9/2018)
Bình Thuận phân khai kinh phí chuẩn bị đầu tư năm 2018   (18/9/2018)
Bình Thuận thực hiện chính sách tín dụng đối với thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ   (18/9/2018)
Bình Thuận phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2017   (18/9/2018)
Bình Thuận đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp Trung học phổ thông   (18/9/2018)
Bình Thuận huy động hơn 24,7 ngàn tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018   (18/9/2018)