Thông báo
Thứ Bảy, 22 Tháng 9 Năm 2018
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 198,83 triệu USD trong 6 tháng đầu năm 2018

 


Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá trong 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 198,83 triệu USD, đạt 49,7% kế hoạch, tăng 12,1% so cùng kỳ năm trước, trong đó: nhóm hàng thuỷ sản đạt 66,75 triệu USD, đạt 46% kế hoạch, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước; hàng nông sản đạt 5,68 triệu USD, đạt 34,8% kế hoạch, bằng 65,2% so cùng kỳ năm trước; hàng hoá khác 126,4 triệu USD, đạt 52,9% kế hoạch, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước (trong đó: hàng may mặc 80,2 triệu USD, tăng 18,8%; hàng giày dép 23,7 triệu USD, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm trước).

 

Các tin tiếp
Dự án nhà máy sản xuất đá vảy Tâm Thiên Phú   (18/9/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 10.030 lao động trong 5 tháng đầu năm 2018   (18/9/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 243,16 triệu USD trong 7 tháng năm 2018   (18/9/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 7 tháng năm 2018 ước tăng 18,87% so với cùng kỳ năm 2017   (18/9/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 7 tháng năm 2018 ước tăng 12,08% so với cùng kỳ năm 2017   (18/9/2018)
Bình Thuận phân khai kinh phí chuẩn bị đầu tư năm 2018   (18/9/2018)
Bình Thuận thực hiện chính sách tín dụng đối với thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ   (18/9/2018)
Bình Thuận phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2017   (18/9/2018)
Bình Thuận đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp Trung học phổ thông   (18/9/2018)
Bình Thuận huy động hơn 24,7 ngàn tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018   (18/9/2018)