Thông báo
Thứ Bảy, 22 Tháng 9 Năm 2018
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 6 tháng đầu năm 2018 ước tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2017

 


Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2018 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 12.765,8 tỷ đồng, đạt 44,3% kế hoạch, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Công nghiệp khai khoáng 413,5 tỷ đồng (tăng 8,9%); công nghiệp chế biến chế tạo 7.747,4 tỷ đồng (tăng 3,7%); sản xuất và phân phối điện đạt 4.464,3 tỷ đồng (tăng 24,3%); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải đạt 140,5 tỷ đồng (tăng 9,8%). Dự ước các sản phẩm sản xuất công nghiệp trong 6 tháng tăng so với cùng kỳ năm trước là: cát sỏi các loại (tăng 0,1%), đá xây dựng (tăng 2,3%), muối hạt (tăng 4,1%), thủy sản đông lạnh (tăng 1,4%), thủy sản khô (tăng 7,5%), nước mắm (tăng 2,8%), thức ăn gia súc (tăng 9,2%), nước khoáng (tăng 8,3%), sản phẩm may mặc (tăng 17,2%), gạch các loại (tăng 7,7%), nước máy sản xuất (tăng 3,5%), sản lượng điện (tăng 39,1%), đồ gỗ và các sản phẩm gỗ (tăng 4,9%). Các sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước là: hạt điều nhân (giảm 3,9%), sơ chế mủ cao su (giảm 8,2%).

 

Các tin tiếp
Dự án nhà máy sản xuất đá vảy Tâm Thiên Phú   (18/9/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 10.030 lao động trong 5 tháng đầu năm 2018   (18/9/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 243,16 triệu USD trong 7 tháng năm 2018   (18/9/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 7 tháng năm 2018 ước tăng 18,87% so với cùng kỳ năm 2017   (18/9/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 7 tháng năm 2018 ước tăng 12,08% so với cùng kỳ năm 2017   (18/9/2018)
Bình Thuận phân khai kinh phí chuẩn bị đầu tư năm 2018   (18/9/2018)
Bình Thuận thực hiện chính sách tín dụng đối với thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ   (18/9/2018)
Bình Thuận phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2017   (18/9/2018)
Bình Thuận đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp Trung học phổ thông   (18/9/2018)
Bình Thuận huy động hơn 24,7 ngàn tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018   (18/9/2018)