Thông báo
Thứ Bảy, 21 Tháng 7 Năm 2018
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Bình Thuận phân khai kinh phí Công tác Mộ và Nghĩa trang liệt sỹ năm 2018

 


Ngày 07/6/2018, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1427/QĐ-UBND Về việc Phân khai kinh phí Công tác Mộ và Nghĩa trang liệt sỹ năm 2018; theo đó, phân khai 1.600 triệu đồng cho 3 công trình: Sửa chữa Đền tưởng niệm liệt sĩ huyện Hàm Tân (500 triệu đồng), Sửa chữa Tượng đài huyện Hàm Thuận Nam (1.000 triệu đồng), Sửa chữa Đài liệt sĩ xã Hàm Cần huyện Hàm Thuận Nam (100 triệu đồng).

 

Các tin tiếp
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 12.230 lao động trong 6 tháng đầu năm 2018   (25/6/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 198,83 triệu USD trong 6 tháng đầu năm 2018   (25/6/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 6 tháng đầu năm 2018 ước tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2017   (25/6/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 6 tháng đầu năm 2018 ước tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2017   (25/6/2018)
Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) của Bình Thuận ước tính 6 tháng đầu năm 2018 tăng 8,58%   (25/6/2018)
Bình Thuận phân khai kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018.   (25/6/2018)
Bình Thuận giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2018   (25/6/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 10.030 lao động trong 5 tháng đầu năm 2018   (28/5/2018)
Bình Thuận thực hiện chính sách tín dụng đối với thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ   (28/5/2018)