Thông báo
Thứ Bảy, 22 Tháng 9 Năm 2018
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Bình Thuận giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2018

 


Ngày 05/6/2018, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1406/QĐ-UBND Về việc giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch dư nợ chương trình cho vay Nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, ngày 20/10/2015 của Chính phủ nguồn vốn trung ương năm 2018 cho 3 Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội với tổng mức 15.000 triệu đồng: huyện Hàm Thuận Nam (3.000 triệu đồng), thị xã La Gi (2.000 triệu đồng) và thành phố Phan Thiết (10.000 triệu đồng).

 

Các tin tiếp
Dự án nhà máy sản xuất đá vảy Tâm Thiên Phú   (18/9/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 10.030 lao động trong 5 tháng đầu năm 2018   (18/9/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 243,16 triệu USD trong 7 tháng năm 2018   (18/9/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 7 tháng năm 2018 ước tăng 18,87% so với cùng kỳ năm 2017   (18/9/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 7 tháng năm 2018 ước tăng 12,08% so với cùng kỳ năm 2017   (18/9/2018)
Bình Thuận phân khai kinh phí chuẩn bị đầu tư năm 2018   (18/9/2018)
Bình Thuận thực hiện chính sách tín dụng đối với thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ   (18/9/2018)
Bình Thuận phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2017   (18/9/2018)
Bình Thuận đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp Trung học phổ thông   (18/9/2018)
Bình Thuận huy động hơn 24,7 ngàn tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018   (18/9/2018)