Thông báo
Thứ Ba, 23 Tháng 10 Năm 2018
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Bình Thuận giải quyết việc làm cho 10.030 lao động trong 5 tháng đầu năm 2018

 


Trong 5 tháng đầu năm 2018, tỉnh Bình Thuận dự ước giải quyết việc làm cho 10.030 lao động, đạt 41,8% kế hoạch cả năm, trong đó cho vay vốn giải quyết việc làm 270 lao động, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp 1.850 lao động; đưa 65 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (bao gồm các thị trường: Đài Loan 13 lao động, Nhật Bản 44 lao động, Hàn Quốc 5 lao động, Ả Rập Xê Út 3 lao động); thông qua các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 7.845 lao động.

 

Các tin tiếp
Hỗ trợ vốn khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2017-2018   (16/10/2018)
Thành lập vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bình Thuận   (16/10/2018)
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 9 tháng năm 2018   (16/10/2018)
Bình Thuận đào tạo nghề cho 8.601 lao động trong 9 tháng năm 2018   (16/10/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 10.030 lao động trong 9 tháng năm 2018   (16/10/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 9 tháng năm 2018 ước tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2017   (16/10/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 319,85 triệu USD trong 9 tháng năm 2018   (16/10/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 9 tháng năm 2018 ước tăng 18,89% so với cùng kỳ năm 2017   (16/10/2018)
Hỗ trợ vốn khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2017-2018   (16/10/2018)
Thành lập vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bình Thuận   (16/10/2018)