Thông báo
Thứ Hai, 20 Tháng 8 Năm 2018
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 159,16 triệu USD trong 5 tháng đầu năm 2018

 


Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá trong 5 tháng đầu năm ước đạt 159,16 triệu USD, đạt 39,8% so với kế hoạch, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: nhóm hàng thuỷ sản đạt 53,576 triệu USD (tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước); hàng nông sản đạt 4,924 triệu USD (giảm 35,5% so với cùng kỳ năm trước), trong đó: quả thanh long 3,5 triệu USD (tăng 12,7%), cao su 0,773 triệu USD (giảm 74%), hạt điều nhân 0,321 triệu USD (giảm 50,1%); hàng hoá khác 100,66 triệu USD (tăng 20,8% so với cùng kỳ năm trước), trong đó hàng may mặc 64,856 triệu USD (tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước).

 

Các tin tiếp
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 12.230 lao động trong 6 tháng đầu năm 2018   (25/6/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 198,83 triệu USD trong 6 tháng đầu năm 2018   (25/6/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 6 tháng đầu năm 2018 ước tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2017   (25/6/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 6 tháng đầu năm 2018 ước tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2017   (25/6/2018)
Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) của Bình Thuận ước tính 6 tháng đầu năm 2018 tăng 8,58%   (25/6/2018)
Bình Thuận phân khai kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018.   (25/6/2018)
Bình Thuận phân khai kinh phí Công tác Mộ và Nghĩa trang liệt sỹ năm 2018   (25/6/2018)
Bình Thuận giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2018   (25/6/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 10.030 lao động trong 5 tháng đầu năm 2018   (28/5/2018)
Bình Thuận thực hiện chính sách tín dụng đối với thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ   (28/5/2018)