Thông báo
Thứ Tư, 17 Tháng 10 Năm 2018
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 159,16 triệu USD trong 5 tháng đầu năm 2018

 


Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá trong 5 tháng đầu năm ước đạt 159,16 triệu USD, đạt 39,8% so với kế hoạch, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: nhóm hàng thuỷ sản đạt 53,576 triệu USD (tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước); hàng nông sản đạt 4,924 triệu USD (giảm 35,5% so với cùng kỳ năm trước), trong đó: quả thanh long 3,5 triệu USD (tăng 12,7%), cao su 0,773 triệu USD (giảm 74%), hạt điều nhân 0,321 triệu USD (giảm 50,1%); hàng hoá khác 100,66 triệu USD (tăng 20,8% so với cùng kỳ năm trước), trong đó hàng may mặc 64,856 triệu USD (tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước).

 

Các tin tiếp
Hỗ trợ vốn khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2017-2018   (16/10/2018)
Thành lập vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bình Thuận   (16/10/2018)
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 9 tháng năm 2018   (16/10/2018)
Bình Thuận đào tạo nghề cho 8.601 lao động trong 9 tháng năm 2018   (16/10/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 10.030 lao động trong 9 tháng năm 2018   (16/10/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 9 tháng năm 2018 ước tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2017   (16/10/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 319,85 triệu USD trong 9 tháng năm 2018   (16/10/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 9 tháng năm 2018 ước tăng 18,89% so với cùng kỳ năm 2017   (16/10/2018)
Hỗ trợ vốn khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2017-2018   (16/10/2018)
Thành lập vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bình Thuận   (16/10/2018)