Thông báo
Thứ Sáu, 22 Tháng 6 Năm 2018
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 159,16 triệu USD trong 5 tháng đầu năm 2018

 


Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá trong 5 tháng đầu năm ước đạt 159,16 triệu USD, đạt 39,8% so với kế hoạch, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: nhóm hàng thuỷ sản đạt 53,576 triệu USD (tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước); hàng nông sản đạt 4,924 triệu USD (giảm 35,5% so với cùng kỳ năm trước), trong đó: quả thanh long 3,5 triệu USD (tăng 12,7%), cao su 0,773 triệu USD (giảm 74%), hạt điều nhân 0,321 triệu USD (giảm 50,1%); hàng hoá khác 100,66 triệu USD (tăng 20,8% so với cùng kỳ năm trước), trong đó hàng may mặc 64,856 triệu USD (tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước).

 

Các tin tiếp
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 10.030 lao động trong 5 tháng đầu năm 2018   (28/5/2018)
Bình Thuận thực hiện chính sách tín dụng đối với thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ   (28/5/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 5 tháng đầu năm 2018 ước tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2017   (28/5/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 5 tháng đầu năm 2018 ước tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2017   (28/5/2018)
Phân khai vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018   (28/5/2018)
Bình Thuận ban hành Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ Logistics đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh   (28/5/2018)
Hỗ trợ đầu tư trạm y tế xã Trà Tân, huyện Đức Linh và phường Phước Hội, thị xã La Gi   (28/5/2018)
Bổ sung Cụm công nghiệp Nam Hà vào Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp của tỉnh Bình Thuận   (4/4/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 5.680 lao động trong quý I/2018   (4/4/2018)