Thông báo
Thứ Sáu, 22 Tháng 6 Năm 2018
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Phân khai vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018

 


Nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong năm 2018 về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngày 16 tháng năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành quyết định phân khai 79.700 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển là 55.700 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 24.000 triệu đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

 

Các tin tiếp
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 10.030 lao động trong 5 tháng đầu năm 2018   (28/5/2018)
Bình Thuận thực hiện chính sách tín dụng đối với thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ   (28/5/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 159,16 triệu USD trong 5 tháng đầu năm 2018   (28/5/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 5 tháng đầu năm 2018 ước tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2017   (28/5/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 5 tháng đầu năm 2018 ước tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2017   (28/5/2018)
Bình Thuận ban hành Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ Logistics đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh   (28/5/2018)
Hỗ trợ đầu tư trạm y tế xã Trà Tân, huyện Đức Linh và phường Phước Hội, thị xã La Gi   (28/5/2018)
Bổ sung Cụm công nghiệp Nam Hà vào Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp của tỉnh Bình Thuận   (4/4/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 5.680 lao động trong quý I/2018   (4/4/2018)