Thông báo
Thứ Tư, 17 Tháng 10 Năm 2018
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Phân khai vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018

 


Nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong năm 2018 về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngày 16 tháng năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành quyết định phân khai 79.700 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển là 55.700 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 24.000 triệu đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

 

Các tin tiếp
Hỗ trợ vốn khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2017-2018   (16/10/2018)
Thành lập vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bình Thuận   (16/10/2018)
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 9 tháng năm 2018   (16/10/2018)
Bình Thuận đào tạo nghề cho 8.601 lao động trong 9 tháng năm 2018   (16/10/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 10.030 lao động trong 9 tháng năm 2018   (16/10/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 9 tháng năm 2018 ước tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2017   (16/10/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 319,85 triệu USD trong 9 tháng năm 2018   (16/10/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 9 tháng năm 2018 ước tăng 18,89% so với cùng kỳ năm 2017   (16/10/2018)
Hỗ trợ vốn khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2017-2018   (16/10/2018)
Thành lập vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bình Thuận   (16/10/2018)