Thông báo
Thứ Bảy, 26 Tháng 5 Năm 2018
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Bình Thuận giải quyết việc làm cho 5.680 lao động trong quý I/2018

 


Trong quý I/2018, tỉnh Bình Thuận dự ước giải quyết việc làm cho 5.680 lao động, đạt 23,67% kế hoạch cả năm, trong đó cho vay vốn giải quyết việc làm 160 lao động, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp 1.050 lao động; đưa 30 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (bao gồm các thị trường:  Đài Loan 8 lao động,  Nhật Bản 21 lao động,  Ả Rập Xê Út 1 lao động); thông qua các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 4.440 lao động.


 

Các tin tiếp
Bổ sung Cụm công nghiệp Nam Hà vào Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp của tỉnh Bình Thuận   (4/4/2018)
Bình Thuận thực hiện chính sách tín dụng đối với thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ   (4/4/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 28,97 triệu USD trong quý I năm 2018   (4/4/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong quý I năm 2018 ước tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2017   (4/4/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong quý I năm 2018 ước tăng 8,16% so với cùng kỳ năm 2017   (4/4/2018)
Huyện Đức Linh triển khai thí điểm Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa   (4/4/2018)
Bình Thuận có 10 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018   (4/4/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 9 tháng năm 2017 ước tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2016   (10/11/2017)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 286,2 triệu USD trong 9 tháng năm 2017   (10/11/2017)