Thông báo
Thứ Tư, 17 Tháng 10 Năm 2018
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Bình Thuận giải quyết việc làm cho 5.680 lao động trong quý I/2018

 


Trong quý I/2018, tỉnh Bình Thuận dự ước giải quyết việc làm cho 5.680 lao động, đạt 23,67% kế hoạch cả năm, trong đó cho vay vốn giải quyết việc làm 160 lao động, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp 1.050 lao động; đưa 30 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (bao gồm các thị trường:  Đài Loan 8 lao động,  Nhật Bản 21 lao động,  Ả Rập Xê Út 1 lao động); thông qua các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 4.440 lao động.


 

Các tin tiếp
Hỗ trợ vốn khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2017-2018   (16/10/2018)
Thành lập vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bình Thuận   (16/10/2018)
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 9 tháng năm 2018   (16/10/2018)
Bình Thuận đào tạo nghề cho 8.601 lao động trong 9 tháng năm 2018   (16/10/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 10.030 lao động trong 9 tháng năm 2018   (16/10/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 9 tháng năm 2018 ước tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2017   (16/10/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 319,85 triệu USD trong 9 tháng năm 2018   (16/10/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 9 tháng năm 2018 ước tăng 18,89% so với cùng kỳ năm 2017   (16/10/2018)
Hỗ trợ vốn khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2017-2018   (16/10/2018)
Thành lập vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bình Thuận   (16/10/2018)