Thông báo
Thứ Bảy, 26 Tháng 5 Năm 2018
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 28,97 triệu USD trong quý I năm 2018

 


Hoạt động xuất khẩu hàng hoá quý I/2018 tiếp tục phát triển. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong quý ước đạt 85,08 triệu USD, tăng 9,55% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: nhóm hàng thủy sản ước đạt gần 29,70 triệu USD tăng 17,34%; nhóm hàng nông sản ước đạt 3,19 triệu USD, giảm 39,50%; nhóm hàng hoá khác ước đạt 52,19 triệu USD tăng 10,85% so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung, xuất khẩu hàng hoá quý I/2018 của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá. Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu của tỉnh tăng so với cùng kỳ năm trước. Xét về mặt sản lượng tuy nhóm mặt hàng thuỷ sản giảm 3,61% so cùng kỳ nhưng giá trị xuất khẩu tăng 17,34%; ở nhóm mặt hàng nông sản nhìn chung giảm so với cùng kỳ, mặt hàng cao su ảnh hưởng trực tiếp đến kim ngạch nhóm hàng nông sản do thị trường tiêu thụ của khách hàng đầu năm chưa nhiều, riêng về mặt hàng trái thanh long mặc dù sản lượng giảm 13,33% nhưng giá trị xuất khẩu tăng 35,01%; nhóm hàng hoá khác tăng 10,85%, một số mặt hàng tăng mạnh như giày dép và nguyên phụ liệu dệt may da giày.


 

Các tin tiếp
Bổ sung Cụm công nghiệp Nam Hà vào Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp của tỉnh Bình Thuận   (4/4/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 5.680 lao động trong quý I/2018   (4/4/2018)
Bình Thuận thực hiện chính sách tín dụng đối với thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ   (4/4/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong quý I năm 2018 ước tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2017   (4/4/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong quý I năm 2018 ước tăng 8,16% so với cùng kỳ năm 2017   (4/4/2018)
Huyện Đức Linh triển khai thí điểm Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa   (4/4/2018)
Bình Thuận có 10 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018   (4/4/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 9 tháng năm 2017 ước tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2016   (10/11/2017)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 286,2 triệu USD trong 9 tháng năm 2017   (10/11/2017)