Thông báo
Thứ Tư, 17 Tháng 10 Năm 2018
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 28,97 triệu USD trong quý I năm 2018

 


Hoạt động xuất khẩu hàng hoá quý I/2018 tiếp tục phát triển. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong quý ước đạt 85,08 triệu USD, tăng 9,55% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: nhóm hàng thủy sản ước đạt gần 29,70 triệu USD tăng 17,34%; nhóm hàng nông sản ước đạt 3,19 triệu USD, giảm 39,50%; nhóm hàng hoá khác ước đạt 52,19 triệu USD tăng 10,85% so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung, xuất khẩu hàng hoá quý I/2018 của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá. Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu của tỉnh tăng so với cùng kỳ năm trước. Xét về mặt sản lượng tuy nhóm mặt hàng thuỷ sản giảm 3,61% so cùng kỳ nhưng giá trị xuất khẩu tăng 17,34%; ở nhóm mặt hàng nông sản nhìn chung giảm so với cùng kỳ, mặt hàng cao su ảnh hưởng trực tiếp đến kim ngạch nhóm hàng nông sản do thị trường tiêu thụ của khách hàng đầu năm chưa nhiều, riêng về mặt hàng trái thanh long mặc dù sản lượng giảm 13,33% nhưng giá trị xuất khẩu tăng 35,01%; nhóm hàng hoá khác tăng 10,85%, một số mặt hàng tăng mạnh như giày dép và nguyên phụ liệu dệt may da giày.


 

Các tin tiếp
Hỗ trợ vốn khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2017-2018   (16/10/2018)
Thành lập vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bình Thuận   (16/10/2018)
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 9 tháng năm 2018   (16/10/2018)
Bình Thuận đào tạo nghề cho 8.601 lao động trong 9 tháng năm 2018   (16/10/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 10.030 lao động trong 9 tháng năm 2018   (16/10/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 9 tháng năm 2018 ước tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2017   (16/10/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 319,85 triệu USD trong 9 tháng năm 2018   (16/10/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 9 tháng năm 2018 ước tăng 18,89% so với cùng kỳ năm 2017   (16/10/2018)
Hỗ trợ vốn khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2017-2018   (16/10/2018)
Thành lập vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bình Thuận   (16/10/2018)