Thông báo
Thứ Bảy, 26 Tháng 5 Năm 2018
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong quý I năm 2018 ước tăng 8,16% so với cùng kỳ năm 2017

 


Giá trị sản xuất công nghiệp quý I/2018 (tính theo giá so sánh 2010) ước đạt 6.444,4 tỷ đồng (đạt 22,38% kế hoạch năm), tăng 8,16% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: Công nghiệp khai khoáng 152,8 tỷ đồng (giảm 0,95%); công nghiệp chế biến chế tạo 3.631,6 tỷ đồng (tăng 4,89%); sản xuất và phân phối điện đạt 2.593,8 tỷ đồng (tăng 13,73%); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải đạt 66,1 tỷ đồng (tăng 8,39% so với cùng kỳ năm trước).

Các sản phẩm sản xuất trong quý tăng gồm: Cát sỏi các loại (tăng 2,52% so với cùng kỳ năm 2017), đá khai thác (tăng 4,62%), thủy sản đông lạnh (tăng 4,03%), thủy sản khô (tăng 1,39%), nước mắm (tăng 3,25%), hạt điều nhân (tăng 2,22%), thức ăn gia súc (tăng 2,19%), nước khoáng (tăng 6,55%), quần áo may sẵn (tăng 5,96%), gạch các loại (tăng 3,58%), nước máy sản xuất (tăng 8,15%), điện (tăng 13,83%), sơ chế mũ cao su (tăng 0,06%), đồ gỗ và các sản phẩm gỗ (tăng 14,47%), giày dép các loại (tăng 32,18%). Sản phẩm giảm trong quý là muối hạt (giảm 6,33% so với cùng kỳ năm 2017).


 

Các tin tiếp
Bổ sung Cụm công nghiệp Nam Hà vào Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp của tỉnh Bình Thuận   (4/4/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 5.680 lao động trong quý I/2018   (4/4/2018)
Bình Thuận thực hiện chính sách tín dụng đối với thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ   (4/4/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 28,97 triệu USD trong quý I năm 2018   (4/4/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong quý I năm 2018 ước tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2017   (4/4/2018)
Huyện Đức Linh triển khai thí điểm Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa   (4/4/2018)
Bình Thuận có 10 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018   (4/4/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 9 tháng năm 2017 ước tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2016   (10/11/2017)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 286,2 triệu USD trong 9 tháng năm 2017   (10/11/2017)