Thông báo
Thứ Tư, 17 Tháng 10 Năm 2018
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong quý I năm 2018 ước tăng 8,16% so với cùng kỳ năm 2017

 


Giá trị sản xuất công nghiệp quý I/2018 (tính theo giá so sánh 2010) ước đạt 6.444,4 tỷ đồng (đạt 22,38% kế hoạch năm), tăng 8,16% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: Công nghiệp khai khoáng 152,8 tỷ đồng (giảm 0,95%); công nghiệp chế biến chế tạo 3.631,6 tỷ đồng (tăng 4,89%); sản xuất và phân phối điện đạt 2.593,8 tỷ đồng (tăng 13,73%); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải đạt 66,1 tỷ đồng (tăng 8,39% so với cùng kỳ năm trước).

Các sản phẩm sản xuất trong quý tăng gồm: Cát sỏi các loại (tăng 2,52% so với cùng kỳ năm 2017), đá khai thác (tăng 4,62%), thủy sản đông lạnh (tăng 4,03%), thủy sản khô (tăng 1,39%), nước mắm (tăng 3,25%), hạt điều nhân (tăng 2,22%), thức ăn gia súc (tăng 2,19%), nước khoáng (tăng 6,55%), quần áo may sẵn (tăng 5,96%), gạch các loại (tăng 3,58%), nước máy sản xuất (tăng 8,15%), điện (tăng 13,83%), sơ chế mũ cao su (tăng 0,06%), đồ gỗ và các sản phẩm gỗ (tăng 14,47%), giày dép các loại (tăng 32,18%). Sản phẩm giảm trong quý là muối hạt (giảm 6,33% so với cùng kỳ năm 2017).


 

Các tin tiếp
Hỗ trợ vốn khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2017-2018   (16/10/2018)
Thành lập vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bình Thuận   (16/10/2018)
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 9 tháng năm 2018   (16/10/2018)
Bình Thuận đào tạo nghề cho 8.601 lao động trong 9 tháng năm 2018   (16/10/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 10.030 lao động trong 9 tháng năm 2018   (16/10/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 9 tháng năm 2018 ước tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2017   (16/10/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 319,85 triệu USD trong 9 tháng năm 2018   (16/10/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 9 tháng năm 2018 ước tăng 18,89% so với cùng kỳ năm 2017   (16/10/2018)
Hỗ trợ vốn khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2017-2018   (16/10/2018)
Thành lập vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bình Thuận   (16/10/2018)