Thông báo
Thứ Hai, 20 Tháng 8 Năm 2018
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Bình Thuận có 10 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

 


Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2018 toàn tỉnh có 10 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, bao gồm: xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết; xã Tân Hải và Tân Phước, thị xã La Gi; xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong; xã Hoà Thắng, huyện Bắc Bình; xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc; xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam; xã Đức Bình, huyện Tánh Linh; xã Trà Tân và xã Đức Chính, huyện Đức Linh.


 

Các tin tiếp
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 12.230 lao động trong 6 tháng đầu năm 2018   (25/6/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 198,83 triệu USD trong 6 tháng đầu năm 2018   (25/6/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 6 tháng đầu năm 2018 ước tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2017   (25/6/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 6 tháng đầu năm 2018 ước tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2017   (25/6/2018)
Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) của Bình Thuận ước tính 6 tháng đầu năm 2018 tăng 8,58%   (25/6/2018)
Bình Thuận phân khai kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018.   (25/6/2018)
Bình Thuận phân khai kinh phí Công tác Mộ và Nghĩa trang liệt sỹ năm 2018   (25/6/2018)
Bình Thuận giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2018   (25/6/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 10.030 lao động trong 5 tháng đầu năm 2018   (28/5/2018)
Bình Thuận thực hiện chính sách tín dụng đối với thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ   (28/5/2018)