Thông báo
Thứ Bảy, 26 Tháng 5 Năm 2018
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Bình Thuận có 10 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

 


Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2018 toàn tỉnh có 10 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, bao gồm: xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết; xã Tân Hải và Tân Phước, thị xã La Gi; xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong; xã Hoà Thắng, huyện Bắc Bình; xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc; xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam; xã Đức Bình, huyện Tánh Linh; xã Trà Tân và xã Đức Chính, huyện Đức Linh.


 

Các tin tiếp
Bổ sung Cụm công nghiệp Nam Hà vào Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp của tỉnh Bình Thuận   (4/4/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 5.680 lao động trong quý I/2018   (4/4/2018)
Bình Thuận thực hiện chính sách tín dụng đối với thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ   (4/4/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 28,97 triệu USD trong quý I năm 2018   (4/4/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong quý I năm 2018 ước tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2017   (4/4/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong quý I năm 2018 ước tăng 8,16% so với cùng kỳ năm 2017   (4/4/2018)
Huyện Đức Linh triển khai thí điểm Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa   (4/4/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 9 tháng năm 2017 ước tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2016   (10/11/2017)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 286,2 triệu USD trong 9 tháng năm 2017   (10/11/2017)