Thông báo
Thứ Tư, 17 Tháng 10 Năm 2018
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Bình Thuận có 10 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

 


Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2018 toàn tỉnh có 10 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, bao gồm: xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết; xã Tân Hải và Tân Phước, thị xã La Gi; xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong; xã Hoà Thắng, huyện Bắc Bình; xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc; xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam; xã Đức Bình, huyện Tánh Linh; xã Trà Tân và xã Đức Chính, huyện Đức Linh.


 

Các tin tiếp
Hỗ trợ vốn khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2017-2018   (16/10/2018)
Thành lập vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bình Thuận   (16/10/2018)
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 9 tháng năm 2018   (16/10/2018)
Bình Thuận đào tạo nghề cho 8.601 lao động trong 9 tháng năm 2018   (16/10/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 10.030 lao động trong 9 tháng năm 2018   (16/10/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 9 tháng năm 2018 ước tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2017   (16/10/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 319,85 triệu USD trong 9 tháng năm 2018   (16/10/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 9 tháng năm 2018 ước tăng 18,89% so với cùng kỳ năm 2017   (16/10/2018)
Hỗ trợ vốn khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2017-2018   (16/10/2018)
Thành lập vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bình Thuận   (16/10/2018)