Thông báo
Thứ Ba, 20 Tháng 3 Năm 2018
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 286,2 triệu USD trong 9 tháng năm 2017

 

Hoạt động xuất khẩu hàng hóa trong 9 tháng đầu năm nhìn chung phát triển ổn định, duy trì tốc độ tăng trưởng khá, kim ngạch xuất khẩu các nhóm hàng đều tăng.  Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá 9 tháng ước đạt 286,22 triệu USD, đạt 79,48% kế hoạch năm, tăng 15,21% so với cùng kỳ năm trước; trong đó nhóm hàng thuỷ sản đạt 102,96 triệu USD, đạt 76,21% kế hoạch năm, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước; hàng nông sản đạt 11,79 triệu USD, đạt 84,83% kế hoạch năm, tăng 22,21% so với cùng kỳ năm trước (trong đó: mặt hàng quả thanh long ước đạt 4,7 triệu USD, tăng 14,65%; mặt hàng cao su ước đạt 4,26 triệu USD, tăng 81,06%; hạt điều ước đạt 2,83 triệu USD, giảm 11,35%); hàng hoá khác 171,47 triệu USD, đạt 81,23% kế hoạch năm, tăng 17,36% so với cùng kỳ năm trước (trong đó hàng may mặc 108,3 triệu USD, đạt 71,92% kế hoạch năm, tăng 4,75% so cùng kỳ năm trước).

 

Các tin tiếp
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 9 tháng năm 2017 ước tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2016   (10/11/2017)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 9 tháng năm 2017 ước tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2016   (10/11/2017)
Bình Thuận thực hiện chính sách tín dụng đối với thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ   (10/11/2017)
Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 sang năm 2017   (10/11/2017)
Trung ương giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020.   (10/11/2017)
Doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020   (8/11/2017)
Kế hoạch thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin tỉnh giai đoạn 2016 - 2020   (8/11/2017)