Thông báo
Thứ Bảy, 22 Tháng 9 Năm 2018
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 9 tháng năm 2017 ước tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2016

 

Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ phục vụ khách du lịch có chuyển biến. Trong 9 tháng năm 2017, toàn tỉnh ước đón được 3.595.295 lượt khách, đạt 70,45% kế hoạch, tăng 10,19% so cùng kỳ năm trước (trong đó khách lưu trú đạt 3.538.125 lượt khách, tăng 10,29% so với cùng kỳ năm trước với 5.833.304 ngày khách (tăng 12,51% so với cùng kỳ năm trước); khách du lịch quốc tế đạt khoảng 435.702 lượt (đạt 77,39% kế hoạch, tăng 17,46% so cùng kỳ năm trước) với 1.299.172 ngày khách (tăng 18,38% so với cùng kỳ năm trước). ). Khách quốc tế đến Bình Thuận hàng thàng có trên 110 nước và khu vực; trong đó du khách Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc đến tham quan du lịch chiếm tỷ trọng cao. Doanh thu từ khách du lịch đạt 7.940,7 tỷ đồng (đạt 73,52% kế hoạch năm tăng 19,76% so cùng kỳ năm trước

 

Các tin tiếp
Dự án nhà máy sản xuất đá vảy Tâm Thiên Phú   (18/9/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 10.030 lao động trong 5 tháng đầu năm 2018   (18/9/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 243,16 triệu USD trong 7 tháng năm 2018   (18/9/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 7 tháng năm 2018 ước tăng 18,87% so với cùng kỳ năm 2017   (18/9/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 7 tháng năm 2018 ước tăng 12,08% so với cùng kỳ năm 2017   (18/9/2018)
Bình Thuận phân khai kinh phí chuẩn bị đầu tư năm 2018   (18/9/2018)
Bình Thuận thực hiện chính sách tín dụng đối với thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ   (18/9/2018)
Bình Thuận phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2017   (18/9/2018)
Bình Thuận đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp Trung học phổ thông   (18/9/2018)
Bình Thuận huy động hơn 24,7 ngàn tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018   (18/9/2018)