Thông báo
Thứ Ba, 20 Tháng 3 Năm 2018
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 9 tháng năm 2017 ước tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2016

 

Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ phục vụ khách du lịch có chuyển biến. Trong 9 tháng năm 2017, toàn tỉnh ước đón được 3.595.295 lượt khách, đạt 70,45% kế hoạch, tăng 10,19% so cùng kỳ năm trước (trong đó khách lưu trú đạt 3.538.125 lượt khách, tăng 10,29% so với cùng kỳ năm trước với 5.833.304 ngày khách (tăng 12,51% so với cùng kỳ năm trước); khách du lịch quốc tế đạt khoảng 435.702 lượt (đạt 77,39% kế hoạch, tăng 17,46% so cùng kỳ năm trước) với 1.299.172 ngày khách (tăng 18,38% so với cùng kỳ năm trước). ). Khách quốc tế đến Bình Thuận hàng thàng có trên 110 nước và khu vực; trong đó du khách Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc đến tham quan du lịch chiếm tỷ trọng cao. Doanh thu từ khách du lịch đạt 7.940,7 tỷ đồng (đạt 73,52% kế hoạch năm tăng 19,76% so cùng kỳ năm trước

 

Các tin tiếp
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 9 tháng năm 2017 ước tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2016   (10/11/2017)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 286,2 triệu USD trong 9 tháng năm 2017   (10/11/2017)
Bình Thuận thực hiện chính sách tín dụng đối với thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ   (10/11/2017)
Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 sang năm 2017   (10/11/2017)
Trung ương giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020.   (10/11/2017)
Doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020   (8/11/2017)
Kế hoạch thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin tỉnh giai đoạn 2016 - 2020   (8/11/2017)