Thông báo
Thứ Bảy, 22 Tháng 9 Năm 2018
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Trung ương giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020.

 

Theo Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 và Quyết định số 1178/QĐ-BKHĐT ngày 29/8/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Bình Thuận được ngân sách trung ương hỗ trợ trong 05 năm với tổng số là 3.849.030 triệu đồng, bao gồm vốn trong nước là 3.278.053 triệu đồng, vốn nước ngoài là 570.977 triệu đồng. Trong đó, trung ương thu hồi tạm ứng ngân sách trung ương với tổng số là 935.750 triệu đồng.  

Tại các Quyết định này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phân bổ chi tiết (90%) đến các Chương trình, dự án là 2.672.127 triệu đồng, chủ yếu tập trung cho các dự án hoàn thành và đang đầu tư dở dang, chỉ bố trí vốn để khởi công mới 05 dự án, trong đó có 01 dự án được đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ là đường dọc kênh liên huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong với số vốn là 850 tỷ đồng. 10% còn lại là 384.903 triệu đồng chưa phân bổ sẽ được sử dụng trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công hằng năm nếu có phát sinh.

 

Các tin tiếp
Dự án nhà máy sản xuất đá vảy Tâm Thiên Phú   (18/9/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 10.030 lao động trong 5 tháng đầu năm 2018   (18/9/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 243,16 triệu USD trong 7 tháng năm 2018   (18/9/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 7 tháng năm 2018 ước tăng 18,87% so với cùng kỳ năm 2017   (18/9/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 7 tháng năm 2018 ước tăng 12,08% so với cùng kỳ năm 2017   (18/9/2018)
Bình Thuận phân khai kinh phí chuẩn bị đầu tư năm 2018   (18/9/2018)
Bình Thuận thực hiện chính sách tín dụng đối với thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ   (18/9/2018)
Bình Thuận phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2017   (18/9/2018)
Bình Thuận đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp Trung học phổ thông   (18/9/2018)
Bình Thuận huy động hơn 24,7 ngàn tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018   (18/9/2018)