Thông báo
Thứ Ba, 20 Tháng 3 Năm 2018
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020

 

Ngày 17/8/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1232/QĐ-TTg Phê duyệt danh mục Doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020,
 trong đó có Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận. Theo quyết định, tỷ lệ vốn nhà nước tối thiểu dự kiến thoái là 17,55% so với vốn điều lệ  79.729,27 triệu đồng.

 

Các tin tiếp
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 9 tháng năm 2017 ước tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2016   (10/11/2017)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 286,2 triệu USD trong 9 tháng năm 2017   (10/11/2017)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 9 tháng năm 2017 ước tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2016   (10/11/2017)
Bình Thuận thực hiện chính sách tín dụng đối với thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ   (10/11/2017)
Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 sang năm 2017   (10/11/2017)
Trung ương giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020.   (10/11/2017)
Kế hoạch thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin tỉnh giai đoạn 2016 - 2020   (8/11/2017)