Thông báo
Thứ Bảy, 22 Tháng 9 Năm 2018
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Kế hoạch thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

 

Ngày 25/8/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3306/KH-UBND thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020 với mục tiêu:  Phát triển nguồn nhân lực thông tin cơ sở; đảm bảo 100% xã thuộc khu vực miền núi, hải đảo, địa bàn đặc biệt khó khăn được cung cấp nội dung thông tin; hỗ trợ thiết bị nghe xem cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động thông tin cổ động. Tổng kinh phí thực hiện là 1.760 triệu đồng, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

 

Các tin tiếp
Dự án nhà máy sản xuất đá vảy Tâm Thiên Phú   (18/9/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 10.030 lao động trong 5 tháng đầu năm 2018   (18/9/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 243,16 triệu USD trong 7 tháng năm 2018   (18/9/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 7 tháng năm 2018 ước tăng 18,87% so với cùng kỳ năm 2017   (18/9/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 7 tháng năm 2018 ước tăng 12,08% so với cùng kỳ năm 2017   (18/9/2018)
Bình Thuận phân khai kinh phí chuẩn bị đầu tư năm 2018   (18/9/2018)
Bình Thuận thực hiện chính sách tín dụng đối với thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ   (18/9/2018)
Bình Thuận phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2017   (18/9/2018)
Bình Thuận đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp Trung học phổ thông   (18/9/2018)
Bình Thuận huy động hơn 24,7 ngàn tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018   (18/9/2018)