Thông báo
Thứ Sáu, 22 Tháng 6 Năm 2018
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Kế hoạch thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

 

Ngày 25/8/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3306/KH-UBND thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020 với mục tiêu:  Phát triển nguồn nhân lực thông tin cơ sở; đảm bảo 100% xã thuộc khu vực miền núi, hải đảo, địa bàn đặc biệt khó khăn được cung cấp nội dung thông tin; hỗ trợ thiết bị nghe xem cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động thông tin cổ động. Tổng kinh phí thực hiện là 1.760 triệu đồng, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

 

Các tin tiếp
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 10.030 lao động trong 5 tháng đầu năm 2018   (28/5/2018)
Bình Thuận thực hiện chính sách tín dụng đối với thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ   (28/5/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 159,16 triệu USD trong 5 tháng đầu năm 2018   (28/5/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 5 tháng đầu năm 2018 ước tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2017   (28/5/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 5 tháng đầu năm 2018 ước tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2017   (28/5/2018)
Phân khai vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018   (28/5/2018)
Bình Thuận ban hành Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ Logistics đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh   (28/5/2018)
Hỗ trợ đầu tư trạm y tế xã Trà Tân, huyện Đức Linh và phường Phước Hội, thị xã La Gi   (28/5/2018)
Bổ sung Cụm công nghiệp Nam Hà vào Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp của tỉnh Bình Thuận   (4/4/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 5.680 lao động trong quý I/2018   (4/4/2018)