Thông báo
Thứ Ba, 20 Tháng 3 Năm 2018
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Kế hoạch thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

 

Ngày 25/8/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3306/KH-UBND thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020 với mục tiêu:  Phát triển nguồn nhân lực thông tin cơ sở; đảm bảo 100% xã thuộc khu vực miền núi, hải đảo, địa bàn đặc biệt khó khăn được cung cấp nội dung thông tin; hỗ trợ thiết bị nghe xem cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động thông tin cổ động. Tổng kinh phí thực hiện là 1.760 triệu đồng, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

 

Các tin tiếp
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 9 tháng năm 2017 ước tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2016   (10/11/2017)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 286,2 triệu USD trong 9 tháng năm 2017   (10/11/2017)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 9 tháng năm 2017 ước tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2016   (10/11/2017)
Bình Thuận thực hiện chính sách tín dụng đối với thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ   (10/11/2017)
Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 sang năm 2017   (10/11/2017)
Trung ương giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020.   (10/11/2017)
Doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020   (8/11/2017)