Thông báo
Thứ Bảy, 22 Tháng 9 Năm 2018
  • ĐẦU TƯ

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình đường liên huyện dọc kênh chính qua huyện huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong

 


Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 9, 10, 11, 12, 13, 14 và 15 công trình Đường liên huyện dọc kênh chính đi qua huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong do Chi cục Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Việc đầu tư dự án trên là rất cần thiết góp phần cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, huyện Bắc Bình, huyện Tuy Phong.
Gói thầu số 9 - Xây lắp và thiết bị tuyến kênh, đoạn Km 3+328 ÷ Km 23+343,89, đoạn Km 39+827,07 ÷ Kc và đường giao thông đoạn 4 Km 86+592,85 ÷ Kc có giá trị 245.084,76 triệu đồng, đấu thầu rộng rãi một giai đoạn hai túi hồ sơ, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh với thời gian thi công khoảng 800 ngày kể cả ngày nghỉ và ngày lễ, thời gian lựa chọn nhà thầu trong quý II/2018.
Gói thầu số 10 - Xây lắp và thiết bị tuyến kênh, đoạn Km 23+343,89 ÷ Km 39+827,07 và đường giao thông đoạn 2, Km 39+488,57 ÷ Km 50+192,52, đoạn 3 từ Km 78+890,22 ÷ Km 84+905,85 có giá trị 247.903,29 triệu đồng, đấu thầu rộng rãi một giai đoạn hai túi hồ sơ, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh với thời gian thi công khoảng 800 ngày kể cả ngày nghỉ và ngày lễ, thời gian lựa chọn nhà thầu trong quý II/2018.
Các gói thầu còn lại là gói thầu tư vấn của gói thầu số 9 và gói thầu số 10. Dự kiến công trình sẽ được thi công hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng năm 2021.

 

Các tin tiếp
Tổ chức lựa chọn nhà thầu xây dựng một số hạng mục công trình Trạm xử lý nước thải khu làng nghề chế biến thủy sản có mùi tập trung tại xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong   (18/9/2018)
Tổ chức lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Tuyến đường liên xã Sông Phan - Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân   (18/9/2018)
Triển khai thực hiện công trình Sửa chữa, nâng cấp sân Trường THPT Lý Thường Kiệt, thị xã La Gi.   (18/9/2018)
Triển khai xây dựng công trình Phòng khám đa khoa khu vực Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam.   (18/9/2018)
Tổ chức lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán của 06 tuyến đường thuộc công trình Đường khu trung tâm đô thị Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân   (18/9/2018)
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nhà tập thể lực cho học sinh năng khiếu-Trường Năng khiếu nghiệp vụ thể dục thể thao tỉnh   (18/9/2018)
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình đường liên huyện dọc kênh chính qua huyện huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong   (18/9/2018)
Triển khai xây dựng công trình hệ thống nước thôn dân tộc xã Tân Thuận,   (3/9/2018)
Triển khai thực hiện công trình Sửa chữa đường ĐT.714, huyện Hàm Thuận Bắc.   (3/9/2018)
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NÂNG CẤP HỆ THỐNG TƯỚI HỒ TRÀ TÂN HUYỆN ĐỨC LINH.   (3/9/2018)