Thông báo
Thứ Sáu, 22 Tháng 6 Năm 2018
  • ĐẦU TƯ

Phê duyệt dự án “Phát triển cộng đồng giai đoạn 4 (2017 – 2021)” tại huyện Tánh Linh

 

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Thuận đã phê duyệt dự án Phát triển cộng đồng giai đoạn 4 (2017 – 2021) trên địa bàn huyện Tánh Linh do Tổ chức Mekong Plus France tại Việt Nam tài trợ với tổng nguồn vốn dự án 4,2 tỷ VNĐ.
Dự án bao gồm các chương trình hỗ trợ hộ khó khăn, chương trình khuyến nông, chương trình sức khỏe, chương trình học bổng và chương trình tạo việc làm. Thông qua các chương trình trên, dự án nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe, môi trường, kiến thức khoa học kỹ thuật cho người dân và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để mang lại hiệu quả kinh tế, hỗ trợ nhiều mặt cho người nghèo để giúp cho họ phát triển kinh tế sớm vươn lên thoát nghèo góp phần phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương.

 

Các tin tiếp
Đầu tư cửa hàng xăng dầu Vương Minh II tại huyện Tánh Linh   (10/11/2017)
Đầu tư cửa hàng xăng dầu Lại An Tâm tại huyện Hàm Thuận Bắc   (10/11/2017)
Đầu tư dự án Khu dân cư Nguyễn Thông tại phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết   (10/11/2017)
Đầu tư dự án Khai thác mỏ cát xây dựng Tân Nghĩa 2 tại thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân.   (10/11/2017)
Đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Đức Phú Gia tại xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong   (10/11/2017)
Đầu tư xây dựng chợ Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam   (10/11/2017)
Đầu tư mở rộng Nhà máy nước khoáng Vĩnh Hảo tại xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong   (26/6/2017)
Dự án Nhà máy điện mặt trời tại huyện Tuy Phong   (21/6/2017)