Thông báo
Thứ Hai, 20 Tháng 8 Năm 2018
  • ĐĂNG KÝ KINH DOANH

TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TRONG THÁNG ĐẦU NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

 


Tính từ ngày 15/01/2018 đến ngày 15/02/2018, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã cấp đăng ký thành lập mới 82 doanh nghiệp, so với cùng kỳ năm trước số doanh nghiệp thành lập mới tăng gấp 02 lần, vốn điều lệ đăng ký tăng khoảng 1.400 tỷ đồng (chủ yếu ở lĩnh vực điện mặt trời), tập trung ở địa bàn 02 huyện Tuy Phong và Bắc Bình; trong khi đó số doanh nghiệp vi phạm chỉ có 03 trường hợp, giảm 13 trường hợp so với cùng kỳ năm trước; trong tháng có 19 doanh nghiệp chuyển đổi loại hình từ DNTN lên Công ty, tăng 12 doanh nghiệp so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp đăng ký trực tuyến 65 hồ sơ, chiếm 24% tổng số hồ sơ Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận xử lý.

Từ những kết quả trên cho thấy, tình hình thu hút đầu tư thông qua số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng cao so với cùng kỳ năm trước; số doanh nghiệp tiếp cận với dịch vụ công trực tuyến ngày càng tăng (mục tiêu của năm 2018 là 15%), có thể nói đây là bước khởi đầu tốt đẹp trong năm mới, góp phần sớm hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2018./. 


 

Các tin tiếp