Chi tiết câu hỏi/ trả lời
Câu hỏi Trở lại
    THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
Người hỏi: Lê Thị Hương
Địa chỉ: Thôn 5- Tân Đức- Hàm Tân- Bình Thuận
Ngày hỏi: 09/01/2018
Lĩnh vực: Doanh nghiệp vừa và nhỏ
  Nội dung câu hỏi  
Công ty chúng tôi là công ty TNHH 2 thành viên, năm 2018 chúng tôi muốn tăng vốn điều lệ thì trong vòng bao nhiêu ngày, các thành viên phải gốp đủ vốn. Xin cảm ơn
Trả lời (Cảm ơn bạn đã quan tâm, câu hỏi này đang xem xét trả lời, vui lòng quay lại sau.)
Người trả lời:
Chức vụ:    -   
Ngày trả lời:
  Nội dung trả lời